Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Diskusija Suada Agića na Konvenciji SDA 01.02.2013.godine

U Sarajevu je jučer održana Programsko-izborna konvencija Stranke demokratske akcije. Delegati Konvencije usvojili su platformu kojom se utvđuju prioriteti i pravci djelovanja SDA u periodu od 2013. do 2015. godine. Delegati su za predsjednika stranke izabrali Sulejmana Tihića, a za zamjenika predsjednika Bakira Izetbegovića. Posebno interesantno izlaganje i diskusiju na ovoj Konvenciji je imao Visočanin Suad Agić, nekadašnji vijećnik u OV Visoko i poslanik u Skupštini ZDK te član Izvršnog odbora SDA Visoko. Dijelove njegovog izlaganja kao jedinog suprotnog jednoumlju koje je vladalo na Konvenciji prenijeli su brojni bosanskohercegovački medij. Uz autorizaciju gospodina Agića integralno objavljujemo njegovu diskusiju uz napomenu da su se do njegovog izlaganja svi delegati jednoglasno slagali kao u najbolje komunističko vrijeme.

„I ja se slažem sa gospodinom Tihićem i Izetbegovićem u ocjeni da je stanje u državi veoma teško kao i sa programom mjera stranke u tom pravcu. Ali, kako reče njegov učenik: „Drag mi je Platon, ali draža mi je istina!“, te radi pravilne i dijagnoze i terapije, ne slažem se sa ocjenama da to stanje nije rezultat i našeg vladanja, budući da smo mi u državi, a posebno u Federaciji poslije rata najviše držali vlast, kao i sa ocjenom da ovo rukovodstvo, pa i novoizabrano, se može iznijeti sa tim stanjem, odnosno, uspješno provesti predloženi program.

Naime, naše i najviše naše vladanje je dovelo do pola miliona nezaposlenih u situaciji kada smo imali i PDV, prodaju dijela državne imovine i umjesto rezultata u tom pravcu, smanjenja nezaposlenosti, mi imamo povećanje nezaposlenosti i porast dugovanja. Skoro smo najkorumpiranija i najsiromašnija država, i to su najviše naši rezultati. Na socijalnom planu gotovo da imamo neku vrstu modernog ropstva, s obzirom na to da nam desetine hiljada mladih ljudi radi van svakog sistema, na crno, za plaću od 200 do 300 KM, a to znači da se time ne mogu ni prehraniti čak i da im majke i žene pripremaju hranu. Na političkom planu, izgubili smo vlast i od najjače partije u državi za desetak posljednjih godina pali smo na treće mjesto. Ako je moje da cijenim razloge gubitka vlasti, onda to nismo smjeli učiniti zbog „budžeta“, budući da smo i sami doprinijeli rasipništvu, donoseći brojne rashodovne propise, dovodeći do toga da nam predstavanici u vlasti imaju 1000,00 KM dnevnice, imajući u vidu radne dane u mjesecu.

Znam da su ovo teške ocjene. Nisam ja sretan zbog toga, štaviše, nerado ovo govorim, ali ovo govori čovjek koji je u politiku, u SDA, donio sve, od karijere preko patriotizma do ideje, a nije uzeo nikada ništa, čak nije uzeo ni ono što mu pripada, a traži samo državu. A da bismo imali državu, niko ne može uzimati ono što mu ne pripada i to je sve što sam ja od SDA-ovaca tražio, jer bez takvog odnosa, nećemo imati državu.

Zašto insistiram na Kongresu?! Kongres je najviši organ stranke i skup najviše pameti Bošnjaka i najdemokratskiji skup za Bošnjake, ne samo u državi, nego i u regiji. Kod toga, neshvatljivo je da se on u ovim prilikama odgađa. Pomenuto stanje u državi i u SDA se može izmijeniti samo kroz ukupne Kongresne aktivnosti i rezultate. Ne može to ovo rukovodstvo. Posebno imajući u vidu ono što slijedi na političkoj sceni, brojne inicijative za promjenu Ustava, implementaciju, po našoj ocjeni, lošeg sporazuma po državu, sporazuma SDP-SNSD, Hrvatska u Evropi, nova zaduženja, za sve to nam treba drugačija, jača SDA. Jedino Kongres može dovesti do toga.

Pravno, Kongres se ne može odgoditi. Nema mjesta ovoj Konvenciji. Kongres se saziva kao redovan kada je planiran, kao vanredan u vanrednim okolnostima, a Konvencija umjesto Kongresa samo u ratnim i sličnim prilikama. Ovo nisu te prilike. Vanrednim prilikama su za potrebe donošenja Odluke o Konvenciji ocjenjene, naprimjer, zakonske obaveze popisa stanovništva i stalne aktivnosti na putu ka evropskim integracijama. To nisu, niti mogu biti, vanredne okolnosti, u smislu Statuta. Po ovom rezonu, Konvencija bi uvijek mogla mijenjati Kongres.

Da budemo jasni, odluka o odlaganju Kongresa i o sazivanju Konvencije je neutemeljena politička konstrukcija. Zbog toga i zbog svega što sam iznio kada je u pitanju značaj Kongresa, predlažem da Konvencija donese zaključak kojim će se preporučiti glavnom odboru da preispita Odluku o odlaganju Kongresa, da ju stavi van snage te da se Kongres održi u jesen ove godine.“

Za vrijeme diskutovanja predsjedavajući Halid Genjac je upozoravao delegata Agića da se ne može govoriti o Odluci o odlaganju Kongresa, jer je o tome Glavni odbor odlučio i nije predmet rasprave, na što je Agić replicirao kako mu je to, kao pravniku, jasno i da je posljednja tri dana pismeno i usmeno tražio Odluku, kako bih, radi njenog stavljanja van snage, intervenisao u dijelu usvajanja dnevnog reda. Ali ta Odluka mu nikad nije dostavljena. Zaključak nije stavljen na glasanje bez obzira na intervencije.

U razgovoru sa Suadom Agićem nakon održane Konvencije sa poznatim ishodom, zatražili smo komentar dan nakon svega.

“Posebno napominjem da ja nisam za sve loše optužio SDA, nego kvantitaivno za ono koliko je SDA bila u vlastima, a bili smo najprisutniji u vlasti posljednje dvije decenije. Čak u jednom trenutku sam podvukao da odgovornost mora odgovarati ovlaštenjima. Prihvatio sam i pozitivne efekte vlasti SDA koje su iznijeli lideri stranke, ali budući da niko od desetak govornika nije iznio nijednu riječ samokritike, ja sam osjećao potrebu da na to dobronamjerno ukažem, kako sam to u samom govoru naglasio na početku – rekao je za Visoko.co.ba Suad Agić.