Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konkurs za izbor direktora

altPored općih uvjeta predviđenih zakonom kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

– Da ima VSS društvenog smjera ili VSS iz oblasti kojom se muzej bavi i istaknuti je

stručnjak u muzejskoj djelatnosti, naučni ili kulturni radnik,

– Da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima osnovne djelatnosti

muzeja,

– Da se ističe organizacionim i radnim sposobnostima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

a)     Diplomu o stručnoj spremi (orginal ili ovjerena kopija),

b)      Potvrdu o stažu na rukovodećim poslovima,

c)      Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

d)      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

e)      Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

f)       Kratku biografiju.

Kandidati svoje prijave sa kompletnom dokumentacijom mogu slati na adresu:

Javna ustanova Zavičajni muzej, Alije Izetbegovića br. 29, Visoko

Konkurs je otvoren do 06.02.2013. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.