Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izbor jednog notarskog pomoćnika u kancelariji notara Senade Husomanović u Općini Visoko

Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko dobojskog kantona objavilo je javni konkurs za izbor jednog notara za područje Općina Tešanj, Usora i Doboj-jug sa sjedištem u Tešnju, te jednog za područje Općine Kakanj i jednog notara za područje Općine Breza.

Ujedno je objavljen i konkurs za izbor jednog notarskog pomoćnika u kancelariji notara Senade Husomanović u Općini Visoko i jednog pomoćnika u kancelariji notara Emira Šepera, Općina Zenica.

Rok za podnošenje prijava po konkursima je 30 dana.

RTV Zenica/Visoko.co.ba