Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dženan Handžić novi direktor Medrese Osman-ef. Redžović

altNovi direktor Medrese Osman-ef. Redžović (Čajengrad Visoko) je Dženan Handžić. Saznajemo da je Školski odbor još ranije u Rijaset poslao imena tri potencijalna kandidata za ovu funkciju i to: Midhat Čakalović, hfz. Zijad Dervić i Dženan Handžić. Spisak je ranije bio i širi i na njemu se nalazilo pet imena, ali je reduciran na tri kandidata od kojih je profesor Dženan Handžić, koji inače i radi u ovoj Medresi kao pomoćnik direktora za nastavu, izabran za novog direktora i tako će naslijediti dugogodišnjeg direktora i osnivača ove školske ustanove Džemala Salihspahića.

Odluku o imenovanju Rijaset IZ u BiH donio je na svojoj devetoj redovnoj sjednici pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića, a održana je u petak, 18. januara 2013. godine u Sarajevu. Pored muftija i članova Rijaseta, sjednici je prisustvovao predsjednik Sabora Islamske zajednice Safet Softić, šef Kabineta reisu-l-uleme Razim Čolić te rukovodioci stručnih službi Rijaseta.

Rijaset je prihvatio izvještaje o sprovedenim konkursnim aktivnostima za izbor direktora Medrese „Osman ef. Redžović“, u Gračanici kod Visokog i direktora Behram-begove medrese u Tuzli te je donio odluku da se Dženan Handžić imenuje za direktora Medrese „Osman ef. Redžović“ a za direktora Behram-begove medrese Ahmed Hatunić.

BIOGRAFIJA:

Dženan Handžić rođen je 26.11.1977. godine u Visokom. Osnovnu školu završio je u Velikom Čajnu, nakon čega je nastavio školovanje u Medresu „Osman-ef. Redžović“, koju je, kao najuspješniji učenik u svojoj generaciji, završio 1996. godine.

Visoku stručnu spremu i zvanje profesora islamskih nauka stekao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

U Medresi „Osman-ef. Redžović“ počeo je raditi školske 2000./2001. godine kao profesor Akaida. Od tada do danas angažiran je u procesu neposrednog odgojno-obrazovnog rada, kao i na rukovodećim funkcijama. U različitim periodima predavao je nastavne predmete Akaid, Ahlak, Historija islama i Informatika.

Od septembra 2006. godine radio kao za pomoćnika direktora za nastavu i profesor Akaida. U dva mandata bio je član Školskog odbora Medrese iz reda Nastavničkog vijeća. Aktuelni je član Izvršnog odbora MIZ Gračanica kod Visokog.

Kao autor, prevodilac, urednik, recenzent, redaktor, tehnički urednik ili korektor učestvovao u izdavanju preko četrdeset naslova islamske i pedagoške literature. Među najznačajnijim projektima u kojima je učestvovao su „Ihja ulumid-din“, „Enciklopedija islama“ i „Islamska umjetnost i arhitektura“.

Aktivno i tečno govori engleski i pasivno arapski jezik.

Trenutno je student postdiplomskog studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici za sticanje akademskog zvanja magistra edukacijskih znanosti iz oblasti „Obrazovni menadžment“. Oženjen je i otac troje djece. Živi u Visokom.

mt_ignore: sjednica rijaseta

Slika sa sjednice Rijaseta, 18.01.2013. FOTO: Rijaset.ba