Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

MUP ZDK: 6,5 hiljada parkiranja u zabrani tokom 2012.

Policija Zeničko-dobojskog kantona je u decembru 2012. godine realizovala je akcije pojačane kontrole u saobraćaju sa akcentom na kontrolu mirujućeg saobraćaja. Tom prilikom, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji se odnose na nepropisno zaustavljanje i parkiranje motornih vozila, izdata su 424 prekršajna naloga: 223 su uručena vlasnicima vozila, dok je 201 prekršajni nalog ostavljen na vidnom mjestu na vozilu kojim je počinjen prekršaj. Tokom 2012. godine, prilikom kontrole mirujućeg saobraćaja, ukupno je izdato 6.520 prekršajnih naloga, saopšteno je iz Ureda policijskog komesara.

Ubjedljivo najviše prekršajnih naloga, 4.126, izdato je na području iz nadležnosti Policijske stanice Centar u Zenici, dok policijske stanice Nemila, Doboj Jug i Usora, bilježe zanemariv broj takvih prekršaja. Kontrole mirujućeg saobraćaja u kontinuitetu će biti nastavljene i tokom 2013. godine, poručuju iz sjedišta MUP-a ZDK, podsjećajući vozače na zabranu zaustavljanja ili parkiranja vozila na mjestima na kojima bi ugrožavati bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljati smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pješaka