Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Povjerenik A-SDA Refik Kurgaš

Predsjedništvo stranke A-SDA BiH na zasjedanju 22. 12. 2012. godine u Tuzli donijelo je Odluku o uvođenju Povjereništva, i imenovanju Refika Kurgaša za povjerenika u Općinskoj organizaciji A-SDA Visoko. S tim u vezi, kao dosadašnji Predsjednik OO A-SDA Visoko i član Presdjedništva A-SDA BiH saglasan sam sa ovakvom Odlukom, podržavao sam njeno donošenje i podržvam njenu realizaciju.

Javnosti radi, dužan sam nekoliko napomena:

– u postizbornom periodu stranku je napustio Jasmin Dlakić, naš kandidat za općinskog načelnika na prošlim izborima, i animirao izabrane vijećnike i članove Općinskog odbora A-SDA Visoko da ga slijede,
– osim toga, isti se nastavio predstavljati kao legitimni politički predstavnik onog dijela biračkog tijela koje je svoje povjerenje ukazalo visočkoj A-SDA.

S tim u vezi, jedini način da se izvrši konsolidacija i održi kontinuitet političkog djelovanja A-SDA Visoko jeste angažiranje Refika Kurgaša koji obavlja i dužnost predsjednika Kantonalne organizacije A-SDA ZDK.
Ovim putem pozivam političko članstvo A-SDA u Visokom da podrži ove napore u prevazilaženju postojećih problema i javnost da pokaže razumjevanja za novonastale prilike.

U prilogu ovog saopštenja dostavljam Odluku Predsjedništva A-SDA BiH.

S poštovanjem,
Arif Hasić