Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visočanka Nermina Vračo, mladi ambasador pomirenja

omladinski ambasadoriDrugi seminar „Omladinski ambasadori pomirenja“  održan u Beogradu od 23. do 28. decembra, posvećen je promociji tolerancije i nenasilnom riješavanju problema. Organizator ovog seminara je nevladina organizacija „Omladinski odbor za obrazovanje“ koju finansira ambasada Velike Britanije u Beogradu. Ovaj intenzivni seminar imao je za cilj da podrži mlade ljude iz regiona da prevaziđu prepreke i predrasude i da ih podstakne na diskusiju i mirno riješavanje problema. Tokom programa, mladi ambasadori su razgovarali na sljedeće teme: historija Jugoslavije, regionalni sukobi, tranziciona pravda i evropske integracije. Dvadeset učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova su razmjenili svoja znanja, mišljenja i ideje u svrhu bolje i perspektivnije budućnosti.

Tokom seminara mladi ambasadori su posjetili Narodnu skupštinu Republike Srbije, Agenciju za anti-korupciju, Tužilaštvo za ratne zločine i Centar za Humanitarno pravo.

„Odabrani predavači iz raznih institucija u Srbiji doprinjeli su svojim znanjem i iskustvom koje su prenjeli na nas ambasadore“. Multi perspektivna diskusija koja je bila cilj ovog seminara, pomogla mi je da shvatim koliko je bitno pored vlastitog znanja, saslušati i drugu stranu kao bismo izgradili pravilan pristup prema ekonomskoj i političkoj situaciji u regiji“, rekla nam je Nermina Vračo, ambasador pomirenja.

Na kraju seminara učesnici su dobili certifikate za učešće i tako postali mladi ambasadori koji imaju zadatak da u budućnosti prenose stečeno znanje i da rade na pomirenju unutar države.