Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

altPovodom Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Skupština ZKD donijela je zaključak da se provede Javna rasprava u roku od 60 dana. Tim povodom danas je u Velikoj sali Općine Visoko održana Javna rasprava o Nacrtu predmetnog Zakona. Izmjene i dopune ovog Zakona izvršene su zbog usklađivanja predmetnog Zakona s međunarodnim aktima, a obavezu usklađivanja nametnulo je i Vijeće ministara.

–  Iako BiH nije članica EU, mi smo ovim Zakonom učinili minimum u usklađivanju s međunarodnim direktivama. Izmjene i dopune  se odnose na uvođenje kategorizacije, gdje smo mi Zakonom oružje kategorisali u četiri kategorije A, B, C i D, odnosno zabranjeno oružje (vojno oružje), oružje B kategorije je dozvoljeno oružje koje se nabavlja uz odobrenje nadležne policijske stanice, i kategorije C i D su oružje za koje nije potrebno odobrenje ali je potrebna prijava nadležnoj policijskoj stanici. Osim ovih usklađivanja, mi smo pokušali da uradimo i određene izmjene i dopune Zakona a koje smo utvrdili kao potrebne  tokom primjene našeg Zakona od 2010. da bismo otklonili određene nedorečenosti i pravne praznine. Također, uveli smo i kategoriju pripadnika Oružanih snaga, obzirom da su oni imali obavezu da polažu ispit za pravilno rukovanje i držanje oružja i municije, mi smo dopunom oslobodili ovu kategoriju a ovdje ćemo uvrstiti i bivše pripadnike OS, koji su, dakle, tokom rata bili pripadnici OS – rekao je šef Odsjeka za pravne i kadrovske poslove, te logistiku u Upravi policije MUP-a ZDK Miralem Duraković, predsjednik Komisije koja je učestvovala u izradi Nacrta predmetnog Zakona.

Pored navedenih izmjena i dopuna, obuka za poznavanje propisa i vještine rukovanja oružjem sa streljačkih organizacija prebačena je na Komisiju MUP-a ZDK jer su dosadašnji rezultati ispod očekivanih. Također, preciznije je definisano izdavanje ljekarskih uvjerenja jer je i u tom segmentu bilo pravne nedorečenosti. Tako će sada Ministarstvo za zdravstvo donijeti listu nadležnih zdravstvenih ustanova koje će biti ovlaštene na području ZDK da izdaju takva uvjerenja. Na ljekarskim uvjerenjima će biti obavezni potpisi ljekara neurološke i psihijatrijske prakse, a uvjerenja će se moći izdavati samo u mjestu prebivališta.

–  Bitno je spomenuti i da smo ograničili količinu nabavke municije  na količinu od 60 komada, gdje smo samo izuzeli lovačke organizacije, a posebno smo uredili promet oružja na malo – to su tzv. obrtničke radnje i pravna lica koja međusobno trguju oružjem, sada i takva lica moja pribaviti odobrenje nadležne policijske stanice, a prije samog početka rada morat će od komisije nadležne policijske stanice dobiti suglasnost u pogledu prostorija za smještaj oružja i municije, kao i za lica koja će biti nadležna za prodaju koja će također morati imati dozvolu za držanje i nošenje oružja i municije. Moram još dodati da smo ovim izmjenama produžili rok za zamjenu oružnog lista još za jednu godinu. Ovom prilikom pozivam građane sa područja općine Visoko a koji posjeduju oružje da dođu i da se obrate Policijskoj stanici Visoko i izvrše svoju zakonsku obavezu i izvrše zamjenu oružnog lista – dodao je gospodin Duraković.