Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Usklađivanje redova vožnje za linijski prijevoz putnika ZDK

altU četvrtak, 29.11.2012. godine, sa početkom u 11:00 sati, u hotelu “Kristal” u Zavidovićima, bit će održan sastanak u vezi sa usklađivanjem redova vožnje za linijski prijevoz putnika na kantonalnim autobusnim linijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2012/2015. godinu. U postupku usklađivanja redova vožnje učestvuje 13 prevoznika s područja Kantona.

Usklađivanje ovih redova vožnje rezultat je realizacije zajedničkog projekta Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona pod nazivom „Izrada daljinara sa minimalnim vremenima vožnje na cestama Zeničko-dobojskog kantona”. S obzirom na to da je Zeničko-dobojski kanton prvi na području Federacije BiH uradio ovaj dokument, sastanku će prisustvovati i predstavnici resornih ministarstava drugih kantona FBiH, predstavnici entitetskih i državnog resornog ministarstva, Vanjskotrgovinske komore kao i federalne Uprave za inspekcijske poslove.

Da podsjetimo, prezentacija dokumenta daljinara za područje Zeničko-dobojskog kantona održana je 05.06.2012. godine. U realizaciji ovog obimnog i zahtjevnog projekta, koji je trajao gotovo sedam mjeseci, učestvovali su svi nivoi vlasti u Federaciji BiH nadležni za oblast prometa. Značaj ovog dokumenta se ogleda u činjenici da se ovim pozitivno utiče na povećanje sigurnosti cestovnog prometa i zadovoljenje potreba stanovništva za uslugama prijevoza, a upotreba daljinara je zakonska obaveza za sve prijevoznike prilikom projekcije redova vožnje.