Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novo radno vrijeme u Općini Visoko

altNa osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i člana 33. Statuta Općine Visoko i članova 2. i 16. Odluke o organizovanju općinskih službi za upravu i posebnih službi općine Visoko, načelnica Općine Visoko, na 2. sjednici Kolegija, održanoj 15.11.2012. godine, donosi ODLUKU o radnom vremenu općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko.
I
Radno vrijeme općinskih službi za upravu i posebnih službi Općine Visoko utvrđuje se u sljedećem terminu:
– od 8,00 do 16,00 svakim radnim danom u sedmici,
– od 8,00 do 16,00 prva radna subota u svakom mjesecu.
II
Pauza u radnom vremenu za uposlene je od 10,30 do 11,00 sati.
III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na Oglasnoj ploči Općine i “Službenom glasniku Općine Visoko”.