Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Narednih deset dana trajat će radovi na mostu na ulasku u Visoko

U skladu sa godišnjim planom za 2012. godinu, Direkcija za ceste Zeničko- dobojskog kantona pristupila je obnovi mosta na ulazu u Visoko sa visočke petlje. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i oglasom izvršeno je ugovaranje sa najpovoljnijim izvođačem radova firmom „Hering“ Široki Brijeg.

Previđenim radovima na mostu u Visokom, dosada je urađena obnova kolovoza i pješačkih staza, te sanacija ograde, a trenutno se radi diletacija.

– Kao veoma bitan element u obnovi mosta, diletacija se ne može raditi bez potpune obustave prometa. Diletacija predviđa radove između kolovoza i mosta, odnosno, na mjestu češljeva koji spajaju most sa kolovozom. Zahtjevom izvođača radova firme „Hering“, mi smo izdali rješenje o obustavi prometa kako bi se moglo pristupiti radovima, a kao alternativa se koriste okolni putevi. Prema utvrđenoj dinamici radova, ugradnja će biti završena za desetak dana, kazao je za Visoko.co.ba Rasim Kovač, direktor Direkcije za ceste ZDK.

Inače, za obnovu mosta na ulazu u Visoko sa visočke petlje utrošeno je 70 000 KM. Od navedene cifre, za diletaciju, koja je naručena izvan Bosne i Hercegovine, predviđeno je 15 000 KM. O donesenom rješenju i izvođenju radova na mostu, Direkcija za ceste ZDK je obavijestila MUP ZDK kako bi mogao blagovremeno reagirati.