Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zakonodavna vlast u Visokom – SDA 9, SBB 4, A-SDA 4, SDP 3, SBiH 2, BPS 2, NL 1

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Lokalnih izbora 2012. godine. Rezultati su objavljeni po izbornim jedinicama, po nivoima za načelnike/gradonačelnike i za općinska vijeća/skupštine općina/skupštine gradova, po biračkim mjestima, po političkim subjektima i po kandidatima sa utvrđenim mandatima, osim po jednog mandata za općinsko vijeće/skupštinu općine u izbornim jedinicama Kupres (FBiH) i Kneževo, što će biti učinjeno u narednim procedurama a prije potvrđivanja izbornih rezultata. Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH. Rok za podnošenje zahtjeva je tri dana od dana objave utvrđenih izbornih rezultata. Rezultati su objavljeni večeras u 17:00 sati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba . Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata. U skladu sa odredbama navedenog člana Izbornog zakona BiH nakon što Centralna izborna komisija BiH utvrdi i objavi izborne rezultate, općinska izborna komisija, ovjerena politička stranka, koalicija, lista nezavisnih kandidata ili nezavisni kandidat, mogu zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće u određenim izbornim jedinicama u kojima su se politička stranka, koalicija, lista nezavinih kandidata ili nezavisni kandidat kandidirali za izbore, s tim da općinska izborna komisija može zahtijevati da Centralna izborna komisija BiH ponovno broji glasačke listiće na biračkom mjestu u njenoj općini.

Nakon potvrde rezutlata Općinsko vijeće Visoko će imati sljedeći sastav: SDA 9 mandata, SBB 4, A-SDA 4, SDP 3, Stranka za BiH 2, BPS 2 i Nezavinsa lista za Visoko 1 mandat. Prema broju glasova utvrđeni su sljedeći kandiati iz sljedećih stranaka koji ulaze u Općinsko vijeće Visoko:

SDA – 9 mandata:

1 OMANOVIĆ MIRZA
2 HALILOVIĆ DŽEMIL
3 SUŠA NUSRET
4 GANIĆ MIRZA
5 OMANOVIĆ DINKA
6 ZUKAN SULEJMEN
7 IHTIJAREVIĆ FARUK
8 SMAILAGIĆ ZIJADA
9 HINDIJA ADEM

SBB – 4

1 BEGIĆ NEVZETA

2 RAMIĆ VAHID

3 NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA

4 OMANOVIĆ JASMIN

A-SDA – 4

1 SUDŽUKA NERMIN

2 ZERDO AIDA

3 ŠPIODIĆ ELVIR

4 AHMIĆ MINELA

SDP 3

1 HUSIĆ MUHAMED

2 ŠĆEPANOVIĆ DEJAN

3 TOMIČIĆ DALIBOR

SBIH – 2

1 SMAJEVIĆ IZET

2 HODŽIĆ ASMIR

BPS – 2

1 DERVIŠEVIĆ HALIM

2 FATIĆ MIRNES

NEZAVISNA LISTA ZA VISOKO – 1

1 FRLJAK ADNAN