Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovani novi predsjednik, potpredsjednik i članovi Upravnog odbora KUD-a Visoko

altDana 17.10.2012. u Velikoj sali općine Visoko održana je Skupština udruženja Kulturno-umjetničkog društva “Visoko” Visoko. Na prijedlog članova Skupštine izvšene su izmjene predloženog Dnevnog reda koje su se odnosile prvenstveno na izmjene Statuta KUD-a “Visoko” Visoko, te razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora, te izbor i imenovanje novih.

Predsjednik gosp. Mersed Šahinović podnio je Skupštini Izvještaj o radu za protekli period koji je Skupština jednoglasno usvojila, zatim je prezentiran i usvojen Izvještaj Nadzornog odbora za prošlu godinu.

Izmjenjenim dnevnim redom Skupštine, koja je po svoj prirodi trebala da bude izvještajna, članovi Skupštine su predložili razrješenje predsjednika, potpredsjednika i članova Upravnog odbora. Ovaj prijedlog usvojen je većinom glasova, te je Skupština donijela odluku o razrješenju. Nakon toga je Komisija za izbor i imenovanja predsjedavajućem Skupštine podnijela prijedlog novih kandidata za izbor u Upravni odbor udruženja, a nakon što je predsjedavajući dao mogućnost predlaganja novih kandidata, pristupilo se glasanju, te je na taj način izabrano novo rukovodstvo KUD-a “Visoko” Visoko.

Za novog predsjednika izabran je mr. Emir Sudžuka, a za potpredsjednika Senad Zukan.

Pored predsjednika i potpredsjenika Upravni odbor čine novoizabrani članovi:

1.      Duraković Mirha

2.      Hasečić Edina

3.      Kadić Sadeta

4.      Islamović Edin

5.      Bukurević Emir

6.      dr.Smajević Izet

7.      Lemeš Salih

8.      Mević Adnan i

9.      Zahirović Almir

Rad KUD-a zbog nagomilanih problema je trenutno znatno usporen, te se pred novoizabranim rukovodstvom nalazi jako puno posla odmah nakon konstituisanja koji se prethodno ogleda u oživljavanju i stavljanju u funkciju i rad svih sekcija društva. Zbog izuzetnog značaja ovog udruženja za općinu Visoko, promociju kulture i kulturne baštine naroda Bosne i Hercegovine, unapređenju uslova za mlade, kulturno i duhovno obogaćivanje, te druženje na zdravim osnovama, pozivamo sve građane općine Visoko koji to žele da se uključe u rad KUD-a, kao i sve one koji smatraju da na bilo koji način mogu dati doprinos unapređenju i radu istog. Posebno se ovim putem zahvaljujemo dosadašnjem rukovodstvu na oživljavanju društva i postignutim rezultatima, počasnom predsjedniku gospodinu Vahidu Heći na velikom doprinosu ponovnom početku rada KUD-a početkom 2010. godine kao i gospodinu Mersedu Šahinoviću koji je u protekle 2,5 godine obnašao funkciju predsjednika.

Primarni cilj novoizabranog Upravnog odbora će biti izrada Plana rada za narednu godinu, koji će prvenstveno uključiti plan i dinamiku finansiranja rada udruženja, dinamiku izmirenja dospjelih neizmirenih obaveza, te plan održavanja likvidnosti društva kao primarnog uslova normalnog funkcioniranja, zatim sređivanje evidencije članstva, konstituisanje Kulturno-umjetničkog savjeta, a poseban akcenat će biti stavljen na omogućavanje djeci školskog uzrasta sa cijelog područja općine Visoko za aktivno uključivanje u rad KUD u svim sekcijama. U realizaciji zacrtanih planova partnere ćemo tražiti prvenstveno u predstavnicima općine Visoko kao i visočkim privrednim subjektima kako novim, tako i onim sa kojima smo do sada imali korektnu i uspješnu suradnju.

Visoko, 17.10.2012.                                                                                    PREDSJEDNIK:

                                                                                                                     mr. Emir Sudžuka, s.r