Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U 12 općina ZDK, SDA daje 8 načelnika

Nakon što je Visoko dobilo novu načelnicu u liku i djelu Amre Babić kandidatkinje SDA kojoj su birači u Visokom dali povjerenje mjereno sa 5.907 glasova, interesantno je pogledati kako je bilo raspoloženo biračko tijelo u ostalih 11 općina ZDK. Na prvi pogled sasvim je jasno vidljiva dominacija SDA koja će u naredne četiri godine u osam gradova našeg kantona imati svoje načelnike, jedan od načelnika je pobijedio kao nezavisni kandidat, dok su SDP, HDZ i HDZ 1990 dali također po jednog načelnika. Naredne dvije godine do novih Općih izbora bit će interesantno politički posmatrati kako će funkcionisati ZDK u situaciji kada su na vlasti u Kantonu SDP i SBB, dok na lokalnim nivoima SDP ima samo jednog načelnika, a SBB nije uspio pobijediti niti u jednom od gradova ZDK. Evo koga su građani ZDK u svojim gradovima birali za načelnike/načelnicu:

Visoko – Amra Babić (SDA)

Kakanj – Nermin Mandra (SDA)

Breza – Halil Tuzlić (Nezavisni kandidat)

Vareš – Avdija Kovačević (SDA)

Zenica – Husejin Smajlović (SDA)

Tešanj – Suad Huskić (SDA)

Olovo – Džemal Memagić (SDA)

Zavidovići – Suad Omerašević (SDA)

Žepče – Mato Zovko (HDZ)

Doboj Jug – Jasminka Begić (SDP)

Maglaj – Mehmed Mustabašić (SDA)

Usora – Ilija Nikić (HDZ 1990)