Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sastanak komesara Bečirovića sa komandirima policijskih stanica ZDK

altU prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, policijski komesar Fahrudin Bečirović je održao sastanak sa komandirima policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U skladu sa utvrđenim dnevnim redom, prva tačka sastanka je bila Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2012. godine, te se u prvom dijelu radnog sastanka razgovaralo o svim aktivnostima koje su policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poduzimali u proteklom periodu na obezbjeđenju javnih skupova, koji su održavani u organizaciji političkih stranaka, svim segmentima poduzetih aktivnosti, te je vršena analiza svih pojedinačnih postupanja u kontekstu stvaranja svih pretpostavki i uslova za bezbjedno održavanje istih, te pružanje i osiguranje lične i imovinske sigurnosti svih prisutnih lica i posjetilaca.

U drugom dijelu radnog sastanka, koji je vodio načelnik Sektora uniformisane policije Semir Šut, je nastavljeno sa analizom svih poduzetih aktivnosti te konkretizovanjem mjera i radnji koje će se poduzimati na dan održavanja Lokalnih izbora 2012, a u okviru sačinjenog Plana, te aktivnosti naloženih od Štaba, koji će koordinirati svim planiranim aktivnostima te rukovoditi svim službenicima koji će biti angažovani na poduzimanju naznačenih aktivnosti.

U nastavku sastanka se razgovaralo i diskutovalo o unapređenju rada policijskih službenika, povećanju radne discipline kao i profesionalnog ponašanja policijskih službenika, dok se u završnom dijelu sastanka razgovaralo o drugim aktuelnim pitanjima.

URED POLICIJSKOG KOMESARA

(Zenica blog)