Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Plan obilaska mobilnih timova

altNa osnovu utvrđenog spiska birača sa posebnim potrebama koji su prijavljeni za glasanje putem mobilnog tima, Općinska izborna komisija Visoko, na sjednici održanoj 2.10.2012. godine, donijela je

P L A N

obilaska mobilnih timova za glasanje

birača sa posebnim potrebama

I

Mobilni tim I, obilazit će birače sa posebnim potrebama prema slijedećem rasporedu:

1. Naseljeno mjesto Šošnje                           2 birača                       u 8.30 sati

2. Naseljeno mjesto Dolovi                            3 birača                       u 9.30 sati

3. Naseljeno mjesto Tramošnjik                     1 birač                        u 10.30 sati

4. Naseljeno mjesto Gračanica                       1 birač                        u 11.00 sati

5. Naseljeno mjesto Uvorići                           2 birača                       u 12.00 sati

6. Visoko                                                    13 birača                      u 12.30 sati

7. Naseljeno mjesto Zbilje                              4 birača                      u 15.00 sati

8. Naseljeno mjesto Buci                                3 birača                      u 16.00 sati

9. Naseljeno mjesto Dolipolje                         1 birač                        u 16.30 sati

10. Naseljeno mjesto Kute                              1 birač                       u 17.30 sati.

II

Mobilni tim II, obilaziće birače sa posebnim potrebama prema slijedećem rasporedu:

1. Naseljeno mjesto Srhinje                            1 birač                   u 7.30 sati

2. Naseljeno mjesto D.Zimća                          1 birač                    u 8.00 sati

3. Naseljeno mjesto Grđevac                          6 birača                  u 9.00 sati

4. Naseljeno mjesto Buzići                              2 birača                  u 10.00 sati

5. Naseljeno mjesto Radinovići                        1 birač                   u 10.30 sati

6. Naseljeno mjesto D.Seoča                          2 birača                  u 11.00 sati

7. Naseljeno mjesto Bradve                            2 birača                  u 12.00 sati

8. Naseljeno mjesto Kalotići                            2 birača                  u 13.00 sati

9. Naseljeno mjesto Paljike                             2 birača                  u 14.00 sati

10. Naseljeno mjesto Maurovići                       4 birača                  u 15.00 sati

11. Naseljeno mjesto Kalići                             1 birač                    u 16.00 sati

12. Naseljeno mjesto Hadžići                         2 birača                    u 17.00 sati.

III

Za provođenje ovog plana zadužuje se Centar za birački spisak koji će provesti aktivnosti u vidu tehničke podrške članovima biračkih odbora – Mobilni tim I i Mobilni tim II.

Kontakt osoba za Mobilni tim I je Suad Masnopita, tel: 061/248-903.

Kontakt osoba za Mobilni tim II je Suvad Kapo, tel: 061/575-622.

P R E D S J E D N I K

Općinske izborne komisije

Zekija Omerbegović