Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prvi radni sastanak GARD mreže za FBiH

alt25. i 26.09.2012. godine na Palama  održaće se prvi sastanak GARD radne grupe za osnaživanje žena u ruralnim sredinama u FBiH. Radnu grupu čine  predstvanice udruženja  koja se bave osnaživanjem žena.Na sastanku je planirano uraditi strateško planiranje mreže GARD kao i usvojiti pravilnik o radu mreže za FBiH. Na Palama će se razgovarati i o državnoj konferenciji u sklopu projekta,  koja će biti održana u Banja Luci u period od 18.10.2012 do 20.10.2012. godine. Na konferenciji će prisustvovati NVO sektor koji se bavi osnaživanjem žena kao i svi partneri na datom projektu.

Napominjemo da je Udruženje “Damar omladine” jedno od koordinirajućih udruženja za FBiH u sklopu GARD dvogodišnjeg  projekata koji finansira Evropska komisija iz fonda „Partnership Actions – Empowerment of Women”. Projekat GARD se provodi na teritoriji Albanije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sa partnerima iz Španije.

Projekat je dio šireg koncepta aktivnosti ruralnog razvoja na teritoriji jugoistočne Evrope. Aktivnosti projekta su usmjerene na osnaživanje žena u ruralnim sredinama kroz podsticanje participativnosti i demokratskih inicijativa. Projekat će se provoditi u saradnji s javnim institucijama i organizacijama građanskog  društva, čiji je rad usmjeren na poboljšanje kvaliteta života žena, a posebno žena u ruralnim sredinama.