Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Danas isplata regresa u Zeničko-dobojskom kantonu

Danas je Vlada Zeničko-dobojskog kantona uplatila  3.311.619 KM na ime regresa za 8.420 korisnika zaposlenih u ustanovama obrazovanja, policije, pravosuđa i administracije. Uz to, regres je danas uplaćen i za ustanove kulture na području Kantona, u iznosu od 65.600 KM. Time je Vlada Kantona ispunila svoju zakonsku obavezu isplate naknade za godišnji odmor u 2012. godini.

Premijer Kantona i ministri u Vladi Zeničko-dobojskog kantona izjasnili su se o odricanju prava na regres. Uz to, isplata ove naknade za godišnji odmor neće se izvršiti ni dužnosnicima kojima je u toku ove godine prestala funkcija po bilo kom osnovu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona.