Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novo ruho MZ Gračanica

Vjerovatno će naziv ovog teksta podsjetiti na epohalni tekst CAREVO NOVO RUHO, što se s pravom može dovesti u vezu, jer Car, sa novim ruhom predsjednik OO SDA Visoko Halim Zukić upravo je bio donator sredstava za uređenje i obnovu dotrajalih prostorija MZ Gračanica, koje su predstavljale ruglo i obraz svih prošlih neimara Visokog. Raduje činjenica da gosp. Zukić nije samo puka ličnost koja se našla na čelu OO SDA Visokog i koja želi da napravi dobru kampanju, već je bitno da pored potrošnog materijala u kampanji želi ostaviti trajne vrijednosti i potaknuti druge političke subjekte na isto, i to bez uslovljavanja nekakvih političkih glasova. MZ Gračanica je dobila uređene prostorije koje mogu koristiti učenici, omladina, penzioneri… A najbitnije je da nema više rugla koje je ostalo iza nesretnog rata, napravljeno nepažnjom raznih faktora koji su sada najmanje bitni. Dobar fer play potez u kampanji!

(Pismo mještana MZ Gračanica)