Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Imenovana komisija

altJU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko dobila je Odluku o imenovanju Komisije pri Domu zdravlja Visoko za odobravanje liječenja van Ze-do kantona sa druge sjednice održane dana 29.08.2012. godine. Ovom Odlukom imenuje se Komisija u sastavu:
dr. Amra Handžić, spec. por. medicine – predsjednik Komisije
dr. Milada Repovac, spec. pneumoftiziolog – član Komisije
dr. Radenka Blagojević, porodični doktor – član Komisije

Komisija će donositi odluke za liječenje van ZDK-a osiguranicima sa područja općine Visoko, uz striktnu primjenu važeće Odluke o kriterijima za upućivanje osiguranih lica na liječenje izvan područja Ze-do kantona. Rad komisije će biti organiziran na način redovnog sedmičnog zasjedanja informatičkog praćenja izdatih/neizdatih odluka za liječenje van kantona, uz dostavljanje mjesečnih izvještaja Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK-a.
Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK-a će redovno kontrolisati sve pristigle fakture sa odlukama i ukoliko se ustanovi eventualna nepravilnost i propust u radu Komisije, kopije faktura će se vratiti na uvid, a ukliko se ustanovi ponovno nepoštivanje propisanih kriterija, fakture će se vratiti Domu zdravlja Visoko.
Nakon dobijanja pismenog stava o istim, vršit će se plaćanje, odnosno terećenje Doma zdravlja Visoko za sporni dokazani iznos.