Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Premijer Plevljak razgovarao sa predstavnicima Sindikata MUP- a ZDK

Usaglašavanje zahtjeva Sindikata policije koje treba provesti Vlada Zeničko- dobojskog kantona, odnosno, Ministarstvo unutrašnjih poslova bilo je tema susreta predstavnika Sindikata policije MUP-a ZDK sa premijerom Fikretom Plevljakom u sjedištu ZDK.

Premijer Plevljak je istakao da će Vlada ZDK pronaći model za realizaciju dogovorenog u prethodnim susretima sa predstavnicima Sindikata policije s ciljem poboljšanja statusa službenika policije u Kantonu.

Predsjednik Sindikata policije Almir Salkičević je istakao da pripadnici MUP-a ZDK realno sagledavaju finansijsku situaciju u Budžetu ZDK, ali očekuju informacije od Sindikata, te da Sindikat policije, koji istinski zastupa interese svojih članova, ima podršku policajaca u cilju iznalaženja rješenja na obostrano zadovoljstvo.