Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prevent i nedoumice oko okolišne dozvole

altPročitali smo savjet N.N. dopisnika da se ide na stranicu tu i tu, pa da shvatimo ponovnu aktivnost koju provodi Prevent d.d. Sarajevo, ulica Kakanjska 6.
Nije potrebno, imamo sve priloge koji su otišli u Sarajevo po raznim ministarstvima i komisijama. Nije nam namjera da prezentiramo cijeli materijal jer toga ima dosta, možda i previše, ali gledajući s aspekta problematike visočkog Preventa, premalo je stvarno istinitih podataka, jer obični čovjek treba da ima onoliko koliko mu treba da shvati neminovnost svakojakih igara oko onoga što mi nazivamo naša sumorna stvarnost. Niko nema pravo napadati jedan veliki sistem ako je on došao sa poštenim namjerama. U našem slučaju ima nekog opravdanja da se zapitamo zašto ubiti kozicu koja nas hrani danas kad se više ništa u Visokom ne može „obrstiti“. Na to nemamo pravo isto onako kao što nemamo pravo zatvarati usta našem profesoru Neimarliji što diže glas protiv naše sudbine. Imamo mi jedan problem koji jednostavno nazivamo sindrom  visočke dekadencije za  koji smo sami krivi. Sve nam nešto nije pravo, a samo treba raditi i imati gdje raditi, a mi  „jarcamo“  na sve strane, sve kritikujemo, pa kad nam nestane argumenata onda kažemo: „Znam ja nas jebem ja nas“! Koliko li istine ima u navedenom izrazu i sami vidimo, ali sebi nikako nećemo priznati.
Prof. Neimarlija ima pravo iznijeti stvarnu istinu jer je Prevent plod jedne sumanute politike koju su proveli ljudi koji vođeni idejom da za desetak godina niko više neće pitati otkud pare nego plaćaš li porez i pereš li pare. Do tog „N„ dana sve je tako, a onda poslije tog dana počinje novo vrijeme i ekonomsko-politički san. Bit će sve drugačije za nas 90%.
 Ko nije shvatio pravac kretanja neka se podvede pod jedinu istinu koja kaže:„Voz jedino može ići ako pod točkovima ima nove šine“.
Kad shvatimo da smo došli dotle da dižemo glas kad nas niko više ne sluša, ostat ćemo starci koji na minderu sjede i pričaju priče unicima jer su još mladi da shvate svoga dedu koji pročarda svoj život ne ostavivši im ama baš ništa.
Eto tako je kad se pođe držat derz svakom drugom sem sebi.
Neko će se upitati: Što se sve ovo piše, što to druge grdimo kad kažu istinu, što nas sredina ne voli kad nam se istina podastre?

I, opet Prevent i opet problemi.

Ko je taj gospodin Hastor što ga za dan Općine Visoko treba nagraditi specijalnom Poveljom Počasnog građanina Visokog. U ovom momentu je to bitno jer smo se nasukali na dvojici prethodnih dobitnika s istim priznanjem. Hoćemo li od ove dvojice  kao Francuzi oduzimati nagrade ako šta zgriješe što se protivi našim shvatanjima moralnog?

Kod trećeg kandidata ne bi trebali postavljati ikakva dopunska pitanja.

Čovjek je zaslužio priznanje jer je dao inicijalna sredstva u Visoko. Čova je dobar i neka se nagradi. Pita li se iko da li je on taj koji zahtijeva da u Visokom smrdi ili je on taj što se ne brine da se centrifuga u tretmanu otpadnih voda popravi već jednom poslije 24.08.2011.g. kad je „crkla“? Upravo od tad se više ne odvozi mulj iz postrojenja pa u  bazenima tretmana voda stoji 250 kamiona mulja po 25.000 kila, što iznosi 6.250.000 kilograma ili 6.250 tona najgorih otrova koji se mogu zamisliti.
Nije taj čovjek kriv jer možda nema ni pojma da je neki tamo u Visokom naredio da se više otrov ne vuče jer je to previše „skupo“ kad ga on ne vozi, a on je „uštedio“ pri izgradnji postrojenja ondašnjih 20 miliona. Nije on kriv što neko kupuje posrnule firme pa onda u njima posrne još gore, niti je on kupio tehnologiju za 40.000 eura u Slovačkoj pa je pokušao prodati Preventu za 400.000 eura, pa je nekom na kraju zavrnuta „pipa“.

Ne nije kriv dedo, kako mu tepaju, jer njega ne treba optuživati kad vjerovatno nema pojma šta mu u Sarajevu i Visokom rade naši ljudi.
Koga onda treba optužiti za izdavanje ulaznih, netačnih podataka na osnovu kojih se izdaje OKOLIŠNA DOZVOLA kad za to nema nikakvih uslova? Ko to daje vodnu dozvolu i to uslovno na dvije godine, a onda vidim na 5 godina, kad za to nije postojala nikakva osnova i ko se onda krije iza dozvole u kojoj se kaže da Prevent može koristiti toliko i toliko vode iz vrela u Očazima kad se postavi mjerač protoka uz masu namjernih grešaka.
Ovako kako je izdata dozvola, jedna za dvije lokacije pogon Goruša i Pogon Topuzovo Polje, presedan je za sva vremena. Goruša ima svoje vodozahvate, a Topuzovo Polje svoje, prljaju rijeku Bosnu direktno i riječicu Gorušu, a ova Bosnu.
Ko je ovdje onda u pravu? 
Nešto nije kako treba jer meritorni nemaju pravo da komentarišu izdate dozvole kao prilog za izdavanje Okolišne dozvole. Za njih je sliv rijeke Save izdao regularnan dokument iako sada mi vidimo da nije regularan, pa se ne iznenadimo kad se i okolišna dozvola izda sasvim „regularno“ za neregularne prilike.
 alt

Ove dvije dozvole bi trebalo da glase bar približno slično.

 alt
Suštinski izgleda da je sve u funkciji nećega  što je  neprihvatljivo.

. Nekad se vodna dozvola izdavala u funkciji dva uslova, korištenje i stepena prljanje rijeke Bosne.Zašto to nije navedeno i ko nije naveo  stavku zagađenja, a preko 6.000 tona otrova nije odvučeno i zbrinuto ?
Ko je zažmurio na kvar centrifuge  i ko je izdao vodnu dozvolu u januaru 2012.g.ako nije napomenuo da treba vršiti  kontrolu zagađenosti  zemljišta van kruga fabrike .Zašto nisu postavljeni parametri  ekologije navodnjavanog područja?  Zašto je neko zažmurio da propust u projektu gdje je navedeno da je postrojenje tretmana voda napojeno strujom iz trafostranice postrojenja kad to nije nikakva sigurnost i zašto nije projektovano  postavljanje agregata od 600 KW  kao jedinog izvora električne energije kod sistemskih prekida i kvarova na prstenu napajanja u Visokom , a takvih  je slučajeva bilo.
Ko je na kraju svega izdao rješenje o vodnoj dozvoli 09-01-2012.g, ako je na osnovu izvještaja o monitoringu dostavljenog Institutu za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu isti u svom mišljenju naveo da kvlitet otpadne vode ne zadovoljava zahtjeve uredbe SNF BiH 4/12 zbog povećane koncentracije supspendovanih. HPK,BPK,nitrogena amonijaka ukupnog tostera i sulfata, sulfida, kroma, hlorida za više od 100%?

alt
Zašto je onda izdata vodna dozvola kad ništa u dostavljenom zahtjevu nije odgovaralo postavljenim parametrima?
Na osnovu navedenog smatramo da uslovi za sticanje nisu dostignuti gotovo ni u jednom segmentu ekoloških zahtjeva, posebno u sticanju prava za dobijanje vodne dozvole, čime ostajemo na stavu da se ni u kom slučaju okolišna dozvola ne može izdati jer njeni elementarni ne zadovoljavaju ni po čemu postavljene norme.

Postoji još dosta propusta o kojim neće biti govora jer nisu otklonjeni odavno. Nećemo ništa objašnjavati ni o postrojenju za tretman otpadnih voda, čiji kapacitet je odavno postao nedovoljan za količinu vode koja se podvrgava tretmanu i onda izbacuje u rijeku Bosnu, nego ćemo samo apelovati na savjest onih koji odlučuju o tome koliko će se vršiti atak na zdravlje stanovništva bez obzira na kakve-takve rezultate privređivanja.

Niko nema pravo da se igra sa budućnošću Visokog, jer samo mala ulaganja u sigurnost donose veliku zajedničku korist.

To je to što Visoko traži i od Preventa i od meritornih ustanova koje izdaju dozvole za rad – samo pošten odnos prema malim ljudima, ali u velikoj masi njihovih porodica.

Prevent neka shvati da ima malo mjesta na svijetu gdje bi jeftinije mogao poslovati nego u Bosni i Hercegovini, a da visočki  „tribuni“ dozvole sebi mogućnost razumijevanja kad pored svega propisanog postoji i viša sila za koju treba dosta tolerancije i razumijevanja.
I ja sam nekakav tribun, ali jedan koji želi da kvalitetno rješenje zadovoljava istovremeno dvije strane.