Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Koordinisana akcija SDP BIH u poboljšanju zdravstvene zaštite na području općine Visoko

altSDP BIH OO Visoko želi informisati građane da je koordinisanom akcijom Općinskog odbora SDP-a Visoko, Kantonalnog Odbora SDP ZDK ali i SDP BIH u cjelini, postignut pomak u zdravstvenoj zaštiti svih zdravstvenih osiguranika na području naše općine.

Prateći stalne napore SDP BIH OO Visoko u poboljšavanju stanja zdravstva na našoj općini, poslanik u Zastupničkom domu Parlamenta FBIH, Jasmina Zubić inicirala je pitanje formiranja Komisije pri Domu zdravlja Visoko za odobravanje liječenja van Zeničko-dobojskog Kantona kao i omogućavanja korištenja svih usluga koje je moguće pružiti u Domu zdravlja Visoko u okviru paćenih doprinosa.

Koordinisanom akcijom Jasmine Zubić, federalnog ministra zdravstva Rusmira Mesihovića, kantonalne ministrice zdravstva Senke Balorda, zatim direktora Kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje Senaida Begića, te člana Upravnog odbora Kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje Jasminke Limo, donesena je Odluka o imenovanju Komisije pri Domu zdravlja Visoko za odobravanje liječenja van Zenicko-dobojskog kantona i zaključak UO kojim se daje saglasnost direktoru Zavoda da u skladu s važećim standardima i normama zdravstvene zaštite potpiše aneks ugovora sa JU Dom zdravlja Visoko i KB Zenica u cilju obezbjeđenja korištenja usluga u JU Dom zdravlja za koje je opremom i kadrovski osposobljen.

Pomenuta Odluka, je veliki pomak, jer ona je prvi korak u reformi zdravstva i prva velika afirmacija napora Socijaldemokratske partije da građanima omogući nediskriminatoran i efikasan sistem zdravstvene zaštite. Jasno je, da kada su u pitanju ljudski životi, svaka sekunda znači, te da je praksa u kojoj pacijenti moraju ići na nepotrebni put do Zenice kako bi dobili dozvolu od Kantonalne komisije da se liječe van našeg kantona bila krajnje diskriminatorna, nehumana i refleksija najbesmislenije birokratije.

Ova akcija SDP BIH pokazala je prije svega našu istrajnost i želju da ispunimo data obećanja, ali zapanjujuću ambiciju svih nivoa organizacije SDP, od lokalnog (OO SDP Visoko) kantonalnog (Senka Balorda ,Senaid Begić), federalnog (federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović), pa sve do Glavnog odbora Socijaldemokratske partije BiH, da kroz zajedničke napore i povezivanje svih nivoa vlasti učine živote građana lakšim.

SDP BIH OO VISOKO