Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministrica Romana Brkić o implementaciji rada za opće dobro na slobodi

U organizaciji Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona održan je  sastanak, kojem su prisustvovali implementatorica projekta podrške kantonima u primjeni rada za opće dobro, predsjednici sudova sa ZDK, te predstavnici Općina i Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć, o primjeni rada za opće dobro na slobodi na području ZDK, odnosno, implementacija člana 44 Kaznenog zakona  Federacije BiH.

Na sastanku je izvršena prezentirana stečenih iskustava u prvoj godini primjene rada za opće dobro u Federaciji BiH. Sudionicima je prezentiran značaj ove krivčno-pravne sankcije, zakonski i strateški okvir, regionalna i međunarodna iskustva u primjeni, te iznesene preporuke za buduću implementaciju.

Prisutni su dali punu podršku ovom projektu, a predsjednici sudova su istakli da je za očekivati da implementacija projekta dovede do efikasnijeg izvršenja krivičnih sankcija koje danas, zbog nedostatka zavodskih kapaciteta, dovode do stvaranja zaostataka predmeta u izvršnom referatu svih sudova.

– Pred nama je veliki posao. Planiramo obezbijediti preduvjete za implementaciju ove alternativne krivično-pravne sankcije na području našeg kantona tako da sve provedbene propise iz ove oblasti uskladimo sa direktivama Komiteta ministara Vijeća Evrope, utvrdimo listu poslodavaca i pristupimo potpisivanju ugovora. U ovome dijelu očekujemo veliku podršku lokalne zajednice, odnosno, svih javnih poduzeća, javnih ustanova, humanitarnih organizacija i drugih nevladinih organizacija koje se bave poslovima od općeg interesa. Nakon izbora poslodavaca slijedi izbor i obuka povjerenika, čime će biti okončan proces stvaranja preduvjeta za izricanje pravosnažnih presuda rada za opće dobro. Napominjem da je institut rada za opće dobro u krivično-pravni sistem BiH uveden izmjenama iz 2003. godine, međutim njegovo zaživljavanje u praksi počelo je tek prošle godine i to samo na području Sarajevskog i Unsko-sanskog kantona, kazala je ministrica Brkić.

Na sastanku u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona dogovoreno je da se, u narednom periodu, organiziraju sastanci sa općinskim načelnicima čiji će zadatak biti da na sastancima obezbijede prisustvo direktora javnih poduzeća, javnih ustanova, te predstavnika nevladinih organizacija koje se bave općekorisnim radom, a koje mogu doći u obzir kao potencijalni poslodavci sa kojima se mogu zaključiti ugovori. Jedan od zaključaka je da se u ovaj proces pokuša uključiti što veći broj poslodavaca, bar po jedan sa svake općine.