Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zvanično saopštenje za javnost povodom jutrošnjih hapšenja u Visokom i drugim gradovima

Nakon višemjesečnih opservacija i prikupljanja operativnih saznanja, službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona došli su do određenih informacija i saznanja o kriminalnim aktivnostima više lica sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona, te Kantona Sarajevo, koja su u okviru organizovane grupe vršila krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, tako što su ista, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, vršila nabavku, pakovanje i prodaju opojnih droga konzumentima sa područja navedena tri kantona i šire. U skladu sa prikupljenim informacijama, a u cilju provjere tačnosti istih te u cilju dokumentovanja izvršenih krivičnih djela, tokom proteklih nekoliko mjeseci ovlašteni službenici su poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na prikupljanju navedenih saznanja, praćenju lica i sredstava, a u cilju pronalaska dokaza, tačnije opojnih sredstava i drugih nedozvoljenih predmeta, o čemu je u kontinuitetu informisano Kantonalno tužilaštvo Zenica, po čijim nalozima se postupalo u naznačenim aktivnostima.

U cilju dokumentovanja izvršenih krivičnih djela, a u saradnji sa službenicima policije iz drugih kantona, dana 22.08.2012. godine, na 41 lokaciji, u osam gradova na području pomenuta tri kantona (Zenica, Visoko, Kakanj, Breza, Žepče, Zavidovići, Kiseljak, Ilijaš), izvršeni su pretresi stanova koje koriste lica koja su bila predmet opservacija i praćenja. Tom prilikom je pronađena određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, kao i određena količina oružja i municije i eksplozivnih sredstava, te su pronađeni i izuzeti i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Akcija je zavedena u 06.00 sati i istovremeno su započeti pretresi na svim lokacijama i uz konkretne naredbe i upute nadležnih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Zenica, koji su usmjeravali rad policijskih službenika. Prilikom izvršenih pretresa slobode je lišeno 39 lica koja su privedena u službene prostorije za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Nakon okončanja ove akcije i završene kriminalističke obrade nad licima, te prikupljenih dokaza i obavještenja, navedena lica će, uz službeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i otkrivanju izvršilaca, biti predata Kantonalnom tužilaštvu Zenica na nadležnost i dalje postupanje, a o ishodu zavedene akcije, kao i drugim mjerama i radnjama poduzetim u skladu sa nalozima nadležnih tužilaca, javnost će biti blagovremeno obavještena.

Napominjemo da je tokom navedenih aktivnosti bilo angažovano više tužilaca Kantonalnog tužilaštva Zenica, te pored službenika policije i pripadnika Jedinice policije za podršku našeg kantona, pripadnici jedinica policije za podršku iz Kantona Sarajevo, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Tuzlanskog kantona.