Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Novi upravni odbori u zdravstvenim ustanovama ZDK

altVlada ZDK je, na 74. sjednici, razriješila postojeće i imenovala nove upravne odbore u zdravstvenim ustanovama Zeničko-dobojskog kantona, odnosno, u Kantonalnoj bolnici Zenica, Kantonalnom zavodu za medicinu rada, Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti, Zavodu za javno zdravstvo i Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

– Razrješenja Upravnih odbora su uslijedila izmjenama osnivačkih akata koji su osnivaču dali za pravo i obavezu da u roku 15 dana promjeni Upravni odbor. To je obavljeno na sjednici Vlade. U postupku smjene Upravnog odbora izuzetak je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, koji je smjenjen zbog neusvajanja Izvještaja o poslovanju. Naime, neusvajanje Izvještaja je dovelo do zastoja u radu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, koji je dosada trebao provesti mjere interne i federalne kontrole i da te mjere prezentira Vladi ZDK, kazala je ministrica Senka Balorda.

Upravne odbore pet javnih zdravstvenih ustanova sada čine predstavnici SDP-a, SBB-a, HDZ-a i Narodne stranke Radom za boljitak, koji su formirali novu parlamentarnu većinu u Zeničko-dobojskom kantonu. Pitanje je dana kada će novi upravni odbori imenovati nove direktore umjesto dosadašnjih, koji su kadrovi Stranke demokratske akcije.

– Još ne možemo govoriti o imenima, ali se zna da će direktori Kantonalne bolnice Zenica i Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo biti kadrovi SBB-a, Zavoda za medicinu rada i Zavoda zdravstvenog osiguranja kadrovi SDP-a, dok će Zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti voditi kadar Narodne stranke Radom za boljitak – kazala je Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK.

Novi privremeni upravni odbori zdravstvenih ustanova odražavaju novu parlamentarnu većinu. Tako su u UO Kantonalne bolnice Zenica imenovana tri člana iz SDP-a Sejo Rožajac, Hajrudin Hečić, Jasmin Mujanović i dva iz SBB-a, Dženana Isaković i Denis Zahirović.

U UO Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti SDP ima dva, a SBB, HDZ i NSRB po jedno. Imena su: Hidajet Jabandžić, Miroslav Šišić, Amela Saračević, Jasna Obralija i Belma Kovač – Spahić.

U UO Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo su imenovana tri člana SDP-a, te po jedan HDZ-a i NSRB: Salih Tandir, Sandra Grgić, Ešref Jusufbašić, Ankica Radić i Milenko Nikolić, u UO Kantonalnog zavoda medicine rada SDP tri mjesta, SBB i HDZ po jedno: Edin Avdić, Fikret Škaljo, Izet Hasić, Zoran Rold i Refik Telalović.

U UO Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja SBB ima tri, SDP četiri, a HDZ i NSRB po jednog: Emina Huseinagić, Jasmina Mahmutović, Saša Domuz, Ahmed Dizdarević, Amir Zahirović, Oliver Radoš, Jasminka Limo, Amela Agić i Senad Ćorić.