Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Predstavnici Kantonalnog saveza RVI u sjedištu ZDK

Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida ZDK iznijeli su premijeru Fikretu Plevljaku i resornom ministru Ekremu Tuki aktuelne probleme sa kojima se susreće Savez, sa akcentom na nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju programa Saveza RVI ZDK.

Populacija ratnih vojnih invalida Zeničko- dobojskog kantona se ne može pomiriti sa raspodjelom budžetskih sredstava, istaknuto je tokom susreta

– Uvažavajući tešku finansijsku situaciju u ZDK, bili bismo zadovoljni kada bi se naša budžetska sredstva mogla realizirati bar 80 posto, kazao je Benjamin Preldžić, predsjednik Saveza RVI ZDK.

Tokom susreta istaknut je i problem neadekvatnih ortopedskih pomagala, nedostatka sredstava za realizaciju cjelokupnog programa Saveza, kao što je učešće na historijskim manifestacijama, za organizaciju odlaska djece na ljetovanje i održavanje sportskog druženja i igara.

– Naš prijedlog Vladi je da se budžet za boračku populaciju realizira po prilivu sredstava, a ne sa 50 posto umanjenja. Mnogo radimo i da preraspodjeli sredstava, recimo, transfer za poticaj zapošljavanju oko 1,3 milona KM preusmjerili smo za dio boračke populacije koja živi u teškim uvjetima, za kupovinu udžbenika i za liječenje. U oblasti stambenog zbrinjavanja još uvijek rješavamo predmete iz prošle godine sa preostalih oko million KM. Kasnimo sa javnim pozivom za ovu godinu. Zbog toga smo eliminirali adaptacije i sanacije, ali ćemo realizirati kupovinu objekata, kazao je Tuka, ministar za boračka pitanja.

Premijer Plevljak se osvrnuo na problem kvaliteta ortopedskih pomagala naglašavajući da će Vlada ZDK raditi na tome da ratni vojni invalidi dobiju, prije svega, kvalitetne proteze za koje treba tražiti i garanciju.

– Boračka populacija je naš prioritet, ali se moramo prilagoditi količini raspoloživih sredstava. Ne smijemo dovesti u pitanje osnovno funkcioniranje kantona, kazao je premijer Plevljak.