Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

“Jedan udžbenik – jedan razred – jedan predmet”

altPovodom usvajanja Konačnog izvještaja o recenziranju rukopisa udžbenika za deveti razred devetogodišnje osnovne škole u FBiH, u organizaciji Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH, održana je konferencija za medije u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu na kojoj se, pored predsjedavajućeg Koordinacije i federalnog resornog ministra Damira Mašića i predstavnika Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, obratio i dopredsjedavajući Koordinacije i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mirko Trifunović.

Na sjednici Koordinacije ministara izmijenjen je cijeli set akata koji su dosada regulirali ovu oblast, a Odlukom o postupku pripremanja i odobravanja udžbenika, radnih udžbenika i drugih nastavnih sredstava za osnovne i srednje škole, koju su verificirali svi članovi koordinacije, definirano je da se na konkursima za pribavljanje udžbenika odobrava samo jedan udžbenik za jedan predmet koji je osvojio najveći broj bodova, ali ne manje od 90 posto od maksimalnog broja mogućih bodova, što će, pored veće kvalitete, bitno smanjiti i cijenu udžbenika.

– Ovo je jedan novi kvalitet u Koordinaciji ministara obrazovanja FBiH na čelu s federalnim ministrom Damirom Mašićem. Ova koordinacija je održala 13 sjednica iz čega proizilazi pređeni put do udžbenika za deveti razred devetogodišnje škole. Model koji je primjenjen je dobar put za rješavanje udžbeničke politike i u narednim periodu. Osnovni zadatak je bio dobiti kvalitetan udžbenik koji će imati prihvatljivu cijenu i na taj način i porodici i učenicima omogućiti udžbenik kojim će nastavnici kvalitetno realizirati nastavni plan i program. Uvjeren sam da ovaj model, uz manje dorade i iskustva koja su se stekla, posebno na njegovanju, radu, kriterijima, standardima rada recenzenata u narednom periodu će u udžbeničkoj politici u FBiH dati značajne rezultate, istakao je Mirko Trifunović, resorni ministar u Vladi ZDK i dopredsjedavajući Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u FBiH.

Konkurs za pribavljanje rukopisa udžbenika za 9. razred devetogodišnje osnovne škole, na koji je dostavljeno 76 naslova od 13 izdavačkih kuća, u potpunosti je proveden u skladu sa novouspostavljenom procedurom. U slučaju određenog propusta izdavači su mogli uložiti pravo prigovora na odluku stručnog tima recenzenata i to pravo je iskoristilo sedam izdavačkih kuća dostavivši 17 prigovora. Plan je da se u naredne dvije godine u potpunosti realizira odluka „jedan udžbenik po predmetu i razredu“ u devetogodišnjem osnovnom obrazovanju u Federaciji BiH.