Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vlada ZDK nastavlja aktivnosti na realizaciji austrijskog robnog kredita za Kantonalnu bolnicu u Zenici

U Ministarstvu zdravstva Zeničko- dobojskog kantona održan je radni sastanak na kojem se razgovaralo o daljnjim aktivnostima u realizaciji austrijskog robnog kredita, u iznosu 14 500 000 eura, za nabavku opreme za novi energetski kompleks, za nabavku instalacija i opreme za novi centralni operativni blok sa pratećim sadržajima u Kantonalnoj bolnici Zenica. Zastoj u realizaciji sredstava nastao je zbog neusaglašenosti dokumentacije, odnosno, različitih i nepotpunih podataka o kategorizaciji pojedinih aparata koju imaju Vlada ZDK, kao investitor, i “Odelga”, austrijska firma koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač na nabavku zdravstvene opreme iz robnog kredita.

– Sadašnja Vlada ZDK nije išla u realizaciju robnog kredita, jer želimo dobiti precizne podatke za svaki aparat ili drugi artikal za Kantonalnu bolnicu koji ćemo platiti sredstvima iz Kantonalnog budžeta. Vlada nikada nije odustala od ovog kredita, ali Vlada želi precizno znati za šta daje novac. Mi želimo certificiranu opremu koja je proizvedena u Evropskog uniji, istakao je premijer Plevljak. Austrijska firma „Odelga“ će izraditi katalog sa istaknutim kataloškim brojevima, proizvođačem, zemljom porijekla i cijenom za svaki artikal koji je predmet robnog kredita.

-Imamo informaciju da su predstavnici „Odelge“ i domaće firme „Bosnamed“ pripremili katalog sa jedinstvenim podacima. Sve bi trebalo biti kompletiramo za desetak dana, kada ćemo imati novi sastanak na kojem ćemo razgovarati i o artiklima i njihovoj specifikaciji.

Po riječima Mehe Mušića, predstavnika „Odelge“, investitor opravdano insisitira na navedenim pojedinostima, kao što je kataloški broj svakog aparata, obezbijeđenost rezervnog dijela, koji ne smije biti stariji od 10 godina, godina i zemlju proizvodnje, jer resorno Minisarstvo želi tačno da zna šta dobiva.

– Obećavam da ćemo u roku dvije sedmice udovoljiti zahtjevima Ministarstva i Vlade ZDK i da ćemo veoma brzo doći do potpisivanja Ugovora, kazao je Mušić.

Pres služba ZDK