Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Počeli radovi na izgradnji gradskog kolektora

Općina Visoko je kao investitor osigurala kreditna sredstva u iznosu od pola miliona KM od strane njemačke banke za razvoj (KfW) a preko Ministarstva finansija Federacije BiH za izgradnju prve dionice kolektora od Kožarskog do Betonskog mosta.

Ugovorom o izgradnji gradskog kolektora otpadnih voda sa obaloutvrdom na potezu između Kožarskog i Betonskog mosta u dužini 432 metara na lijevoj obali rijeke Fojnice i Bosne izvršiće se polaganje PE Ө1030 mm, DN 1200 mm cijevi sa svim potrebnim fazonskim komadima i ugradnja revizionih okana. Zatim se radi betonska prelivna građevina Kraljevačkog potoka.

Zemljanim radovima predviđeno je nasipanje obale i formiranje šetnice a na potezu regulacije rijeke Bosne radi se osiguranje kosina betonskim šestougaonim prizmama.

Radovi se izvode na osnovu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju kolektora otpadnih voda na potezu između dva mosta sa izgradnjom obaloutvrda na rijekama Fojnici i Bosni u Visokom, urađene od strane „Zavoda za vodoprivredu“ dd Sarajevo.

Izvođač radova je JKP „Visočica“ doo Visoko.

(www.visoko.gov.ba)