Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javno nadmetanje-licitacija za zauzimanje javne površine radi postavljanja kioska na području općine Visoko

altOpćina Visoko, Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske, stambeno-komunalne polsove raspisuje Javno nadmetanje  – licitaciju za zauzimanje javne površine radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko.

Javna površina I zona

1. LOKACIJA: k.č. 728/1 u K.O. Visoko ulica Čaršijska, preko puta Kožarskog mosta

2. POVRŠINA: 12 m2

3. ROK ZA ZAUZIMANJE: 1 godina

4. POČETNA CIJENA: m2:20 KM

5. KRITERIJ ZA DODJELU: najviša ponuđena cijena po 1 m2

Javna površina II zona

1. LOKACIJE:

-k.č. 1994 u K.O. Visoko u naselju Rosulje, raskrsnica ulica Dž. Čauševića i Hadžijina voda

-k.č. 3539 u K.O. Visoko, naselje Prijeko, plato ispred KTK Visoko

-k.č. 1793/1 u K.O. Visoko, naselje Dahirovac u blizini O.Š. “Safvet beg Bašagić”

-k.č. 4318 u K.O. Visoko, raskrsnica ulica Carica i RP Visoko – Kiseljak

-k.č. 3345 u K.O. Visoko, ulica Klisa u blizini starog rezervoara

-k.č.  1177 u K.O. Visoko, ulica Kraljevac, ispod Kraljevačke džamije

-k.č. 309/1 u K.O. Koložići, naselje Š. Hanovi u blizini prodavnice “Velepromet”-a

2. POVRŠINA: 12 m2

3. ROK ZA ZAUZIMANJE: 1 godina

4. POČETNA CIJENA: m2: 10,50 KM

5. KRITERIJ ZA DODJELU: najviša ponuđena cijena po 1 m2

USLOVI:

– Zauzimanje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko može se vršiti samo ako postoje urbanističko-tehnički uslovi na tim lokalitetima  za postavljanje ove vrste objekata.

– Korisnici javnih površina dužni su prilikom postavljanja privremenih objekata tipa kiosk pridržavati se urbanističko-tehničkih uslova navedenih u odobrenju nadležne službe (zakupljene površine, način i vrijeme korištenja javne površine).

– Korisnici javnih površina koji dobiju odobrenje za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk dužni su se obratiti Službi za privredu, razovj, budžet i finansije radi dobijanja odobrenja za rad.

Lokacije i uslovi za zauzimanje javnih površina za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk:

– za postavljanje privremenih objekata mogu zauzeti površinu od 12 m2 prema urbanističko-tehničkim uslovima koje odredi nadležna služba.

OSTALI USLOVI:

Svi učesnici licitacije dužni su uz prijavu priložiti:

– Odobrenje za rad izdato od nadležne općinske službe za obavljanje trgovinske djelatnosti

– Uvjerenje Poreske ispostave Visoko o izmirenim porezima i doprinosima

Izabrani kandidati dužni su uplatiti naknadu za zauzimanje javne površine u skladu sa licitiranom cijenom u punom iznosu kao i naknadu za troškove postupka u iznosu od 40,00 KM , odmah na račun Budžeta općine Visoko.

Prijave u zatvorenim kovertama sa naznakom “Prijava na licitaciju za postavljanje privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe” dostaviti do 14.08.2012. godine, do 12.00 sati, na Protokol Općine Visoko.

Nepotpune i neblagovoremene prijave neće se razmatrati.

Otvaranje prijava održat će se 15.08.2012. godine, u 14.00 sati, u Maloj sali Općine Visoko.