Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačna lista visočkih kandidata svih stranaka za naredne izbore koje je verifikovao CIK

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BIH) danas je ovjerila 2.251 listu za učešće na Lokalnim izborima 2012. godine. Ukupno je ovjereneno 30.352 kandidata, od toga 29.801 kandidat za vijećnike/odbornike i 551 kandidat za načelnika/gradonačelnika.

Kada se govori o statistici onda generalni presjek svih lista izgleda ovako: 10.759 (35,5 posto) žena i 19.593 (64,5 posto) muškaraca, dok je kandidata do 30 godina starosti je 9.118 (30,1 posto), a kandidata preko 30 godina starosti 21.234 (69,9 posto).

Odluke CIK-a BiH o ovjeri i odbijanju ovjere kandidatskih listi i kandidata našli smo na zvaničnom sajtu Centralne izborne komisije – izbori.ba. Premda su kandidatske liste, kao i kandidati za načelnika svih većih visočkih političkih stranaka odveć poznate javnosti (izuzev SDP), boljom analizom dokumenta sa CIK zvaničnog sajta uvidjeli smo i nekoliko izmjena, kao i liste “manjih” partija koje nisu bile poznate široj javnosti. Također pomnijim uvidom u dokument saznali smo da je kandidatura za načelnika Asmira Hodžića ispred Narodne stranke radom za boljitak odbijena. Razlog tome jeste što se isti pojavljuje na više listi, tačnije na listi SBIH za vijeće pod rednim brojem tri. Primjećeno je i to da nekoliko listi visočkih partija poput LDS-a i BNS-a nedostaje na pomenutom dokumentu.

Prenosimo sve kandidate i liste koje će učestovati u Lokalnim izborima po onom redoslijedu dokumenta Centralne izborne komisije BiH.

Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS)

Lista za vijeće

1 DERVIŠEVIĆ HALIM

2 ALIBEGIĆ SAFETA

3 FATIĆ MIRNES

4 MERDIĆ HUSNIJA

5 MUHAMEDAGIĆ EMINA

6 REZAKOVIĆ MIRSAD

7 PINJAGIĆ FAHRUDIN

8 KRIJEŠTARAC SAMIRA

9 HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR   10 HAŠIMOVIĆ AVDO

11 OSMANBEGOVIĆ ANIDA

12 ČULOV AMER

13 ZEKIRI HIMZO

14 ALIHODŽIĆ BERNA

15 TRAKO ADNAN

16 MUHAMEDAGIĆ HIMZO

17 MEHMEDOVIĆ EMINA

18 BABIĆ ISMET

19 BREŠČIĆ MEMSUD

20 HASANOVIĆ IRMELA

21 LEMEŠ MUAMER

22 KURSPAHIĆ ALMIN

23 LEPIĆ ILDA

24 KARAVDIĆ AHMED

25 MUŠINBEGOVIĆ ALMEDIN

26 KARALIJA DŽENANA

27 ŠABANOVIĆ ZIJAD

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH)

Kandidat za načelnika

1 HEĆO VAHID

Lista za vijeće

1 SMAJEVIĆ IZET

2 DŽONLAGIĆ MIRZETA

3 HODŽIĆ ASMIR

4 PURIŠEVIĆ SALIH

5 SIMIĆ SPOMENKA

6 BURIĆ EDIN

7 HASAGIĆ ENVER

8 AJDIN-DŽAFIĆ MEVLIDA

9 DEDIĆ ISMET

10 ODOBAŠIĆ DŽENAN

11 ČEHAJIĆ EFEDINA

12 SADIKOVIĆ MUAMER

13 AJDINOVIĆ TARIK

14 OČUZ LEJLA

15 ŠAHINOVIĆ SENAD

16 DŽAFIĆ MIRSAD

17 DRAGUNIĆ EDNA

18 FEJZIĆ ABDULAH

19 KADRIĆ OSMAN

20 BUZA ILHANA

21 TOPALOVIĆ HASAN

22 DŽAFIĆ ŠEMSUDIN

23 JAMAKOVIĆ DŽENETA

24 UZUNALIĆ ELDAR

25 DŽERIZOVIĆ AMAR

26 KRIVDIĆ EMINA

27 PINJO ENIS

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine (SDP)

Kandidat za načelnika

1 BRKIĆ RAMIZ

Lista za vijeće

1 HUSIĆ MUHAMED

2 FERZANOVIĆ BRANISLAVA

3 TOMIČIĆ DALIBOR

4 KLEPO MEHMED

5 TATAR NEJRA

6 SALČINOVIĆ FARUK

7 ŠĆEPANOVIĆ DEJAN

8 ČABARAVDIĆ ZUHRA

9 ŠAHINOVIĆ ADI

10 BURIĆ SEID

11 ŠABANOVIĆ MINHETA

12 BABIĆ ENIZ

13 OMANOVIĆ NAIM

14 KARALIĆ ALMA

15 ISMIĆ HUSEIN

16 ČENGIĆ MAHIR

17 BABEROVIĆ IRMA

18 VIŠĆA AVDIJA

19 ŠAHINOVIĆ ALIJA

20 OHRAN AMRA

21 SULJIĆ NERMIN

22 IMAMAGIĆ EMIR

23 JAMAKOVIĆ RABIJA

24 SPAHIĆ SABRIJA

25 BUČUK MIRALEM

26 ŠEHOVIĆ ELMA

27 SARAČ ELZA

Građanska demokratska stranka (GDS)

Lista za vijeće

1 ĆESOVIĆ MUSTAFA

2 ZEČEVIĆ BERISA

3 OMANOVIĆ EDIN

4 MIMIĆ NEDŽAD

5 ČESOVIĆ INDIRA

6 HADŽIMEHMEDAGIĆ AMAR

7 HERCEGLIJA JASMINA

Bosanska stranka-Mirnes Ajanović (BOSS)

Lista za vijeće

1 SMAJLOVIĆ MIRHUNIS

Zavičajni socijaldemokrati Mile Marčeta

Lista za vijeće

1 BEGIĆ ADNAN

Stranka demokratske akcije (SDA)

Kandidat za načelnicu

1 BABIĆ AMRA

Lista za vijeće

1 OMANOVIĆ MIRZA

2 KOSO AMILA

3 SUŠA NUSRET

4 HADŽIALIĆ ALMIR

5 SMAILAGIĆ ZIJADA

6 BEČAR DŽENAN

7 FEJZIĆ DŽEVAD

8 MATEŠA BUKVA MIRELA

9 HANDŽIĆ ZLATKO

10 OMANOVIĆ DINKA

11 GANIĆ MIRZA

12 HALILOVIĆ DŽEMIL

13 HALILBEGOVIĆ NIDŽARA

14 HAKANOVIĆ EDIN

15 IHTIJAREVIĆ FARUK

16 FEJZIĆ ILHANA

17 BABEROVIĆ ELVIS

18 BABIĆ MAHIR

19 ALIHODŽIĆ NEDŽMINA

20 HINDIJA ADEM

21 KARAVDIĆ MAHIR

22 BEGIĆ ISMETA

23 RIZVANOVIĆ RASIM

24 ZUKAN SULEJMEN

25 HUSIĆ AZRA

26 MIHALJEVIĆ TAJIB

27 NEIMARLIJA AMNA

Narodna stranka radom za boljitak (NSRzB)

Lista za vijeće

1 MOSTIĆ SAKIB

2 JUNUZOVIĆ MELINA

3 RIZVAN SENAD

4 DEBELAC BELMIN

5 ALIBEGOVIĆ SELMA

6 SELIMOVIĆ SULEJMAN

7 HODŽIĆ DŽENAN

8 BUKVA NADŽA

9 PAŠIĆ SUAD

10 SESAR MIRO

11 OMANOVIĆ EDITA

12 KUBAT NIJAZ

13 ŠKRIPIĆ SEAD

14 BEŠLAGIĆ NAIDA

15 HABEŠ ELVIR

16 OHRAN EMIR

17 HALILOVIĆ BISERKA

18 IMAMOVIĆ ALIJA

19 HERCEGLIJA SENAD

20 ZERDO MEDINA

21 KADIĆ MUHAMED

22 PREMČESKI ATANAS

23 OMANOVIĆ MEMSURA

24 FEJZIĆ MUHAMED

25 KRPO ELVIS

26 RIZVAN ALISA

27 MIHALJEVIĆ EMIR

Stranka demokratske aktivnosti (ASDA)

Kandidat za načelnika

1 DLAKIĆ JASMIN

Lista za vijeće

1 SUDŽUKA NERMIN

2 HAJRIĆ EMINA

3 KOZINA MATO

4 JAMAKOVIĆ REUF

5 AVDAGIĆ AMERA

6 OMANOVIĆ MAHIR

7 OČUZ MUHAMED

8 DINAR-MOSTIĆ AMELA

9 FEJZIĆ ADMIR

10 BUKIĆ MIRZA

11 BABIĆ ALMA

12 HALILOVIĆ ABDULAH

13 JAMAKOVIĆ AHMET

14 JAHIĆ AMINA

15 HALILOVIĆ ŠEFIK

16 KALJUN EMIR

17 ZERDO AIDA

18 DERVIŠEVIĆ ISMET

19 ŠPIODIĆ ELVIR

20 AHMIĆ MINELA

21 BRKOVIĆ ŠEFIK

22 KRPO ADIS

23 MULIĆ SELMA

24 ŠUKRIJA FIKRET

25 PULIĆ ADMIR

26 ŠIŠIĆ BESIMA

27 ŠABANOVIĆ FARUK

Savez za bolju budućnost (SBB)

Kandidat za načelnika

1 MUŠINBEGOVIĆ KEMAL

Lista za vijeće

1 BEGIĆ NEVZETA

2 RAMIĆ VAHID

3 OMANOVIĆ JASMIN

4 DEDIĆ DŽENAN

5 LEMEŠ AZRA

6 SOKOLOVIĆ ZAHID

7 ĆOSOVIĆ FARUK

8 AŠČALIĆ EDINA

9 BITIĆ ALMIR

10 PEKIĆ DARIO

11 VALJEVAC ILMA

12 HASIĆ EDIN

13 GANIĆ RUSMIR

14 MUZAFERIJA SANDRA

15 AKŠAMOVIĆ ELMIR

16 KUČUKOVIĆ ALEN

17 NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA

18 ALIBEGIĆ DŽENAN

19 BRKIĆ ALMIR

20 BEŠLIĆ NEDŽMINA

21 DURAKOVIĆ DŽEVAD

22 KUBAT ADNAN

23 SILAJDŽIJA DIJANA

24 AHMETOVIĆ HAMZA

25 DIZDAR EMIR

26 BULJINA MINELA

27 ZAHIROVIĆ MUNEVER

Liberalno Demokratska Stranka (LDS)

1 ISMIĆ SALKO

2 KARAMEHIĆ MELINA

3 PIHLJAK HALIM

4 SKOPLJAK SENAD

5 GANIĆ ĐENANA

6 OMERBEGOVIĆ ADEM

7 MUZAFERIJA SABAHUDIN

8 MALIĆ MIRNA

9 ALIĆ AMIR

10 ANTOVIĆ GORAN

11 TRAKO AZRA

12 FERHATOVIĆ ADMIR

13 BRUTUS BESKO

14 LEČIĆ DŽEJNA

15 OHRAN NEDIM

16 HALILOVIĆ AMRA

17 HEBIB MENSUR

18 KULIN IRHAD

19 NURUDINOVIĆ VILDANA

20 KARDAŠ MEHMED

21 MUJEZINOVIĆ DŽEVAD

22 PLANINAC DUŠANKA

23 FERHATOVIĆ SULEJMAN

24 HODOVIĆ SENAD

Bosanska Narodna Stranka (BNS)

Kandidat za načelnika

DERVIŠBEGOVIĆ DŽENANA

Lista za vijeće

1 KURSPAHIĆ MEHMEDALIJA

2 GANIĆ SELMA

3 KURSPAHIĆ ADEMA

4 TAŠAKOVIĆ AKAID

5 GANIĆ NERMIN

6 FRLJAK NIJAZ

7 KARDAŠ NEJRA

8 ŠABANOVIĆ NIHAD

9 BUKO MIRSAD

10 IBRULJ HABIBA

11 KURSPAHIĆ EMIR

12 DLAKIĆ NIJAZ

13 PUŠČUL REFIJA

14 OMANOVIĆ ADNAN

15 KADIĆ SAFET

16 JUSUFOVIĆ AMELA

17 KARALIĆ HARIS

18 FAZLIĆ ARMIN

19 HADŽIOSMANOVIĆ ISMET

20 KURSPAHIĆ EMINA

21 PUŠČUL ELMIR

Ekološka stranka E5 – ZELENI

1 KARAVDIĆ TARIK

2 SALOŠEVIĆ IRNESA

3 BEGOVIĆ FARIS

4 HUSIĆ HARIS

5 BUZA BELMA

6 DŽUĐO MAHIR

Stranka Penzionera/Umirovljenika BiH

1 ALIBEGOVIĆ MUHAREM

2 ČABARAVDIĆ SENIJA

3 MUŠIJA REFIK

4 ALIJAGIĆ IBRAHIM

5 HAMZIĆ DŽEMILA

6 BAJRIĆ ZIHNIJA

7 BEČIROVIĆ SALIH

8 ISMIĆ JASMINA

9 BUKO NIJAZ

10 SMAJIĆ IBRAHIM

11 IMAMAGIĆ ZAKIRA

12 MUŠIĆ MUSTAFA

13 HAJLOVAC ESAD

14 MATARADŽIJA BILJANA

15 ČELEBIĆ HAJRUDIN

16 HALILOVIĆ HAKIJA

17 STAMBOL MIRSADA

18 DŽAFIĆ HASA

19 ČUČUK ESAD

20 VULOVIĆ SLOBODANKA

21 SMAILAGIĆ SIDIK

22 ŠABANOVIĆ AHMED

23 REDŽA ZVJEZDANA

24 SMAJLOVIĆ NAGIB

Nezavisna lista za Visoko

Kandidat za načelnika

MUNIB ALIBEGOVIĆ

Lista za vijeće

1 NIJAZ ŠAHINOVIĆ

2 AMRA HRNJIĆ

3 ADNAN FRLJAK

4 KENAN KARAVDIĆ

5 AMEL HALILOVIĆ

Kao i uvijek izbor je vaš !

(visoko.co.ba)