Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Konačno otkrivena istina o tunelu Ravne

piramida tunelmapaOd Ravni do Visočice nema prolaza, nema tunela,  nema smisla da se i dalje govori o vezi Ravni i vrha Visočice, to više nije nikakva   tajna.  Previše sam stvari rekao koje se danas koriste pa je ovo što slijedi  istina, davno rečena, a danas se koristi kao potvrda navodnih  otkrića.Nema nikakvih novih otkrića jer se danas potvrđuje ono što sam davno objavio uz pojedine nalaze koji su u tunel došla izvana, a koji se na silu guraju unutra. Ni jedan nalaz nije stariji od kasnog neolita.Evo sad nešto novo pa neka se iskoristi kao plod domaće nauke, a ne uvezene koja nam se stalno „gura“ u nos. Ima toga još , ali treba sačekati pa ću i to objaviti.
 

Prostor Ravni sa slojevima preostalog çljunka
Prostor  gdje se nalazi šljunak i u kom se može tražiti rudnički kompleks.

Crveni pravougaonik predstavlja  prostor koji je do sada otkopan 225×280 metara, dok žuta linija ograničava šljunkovito područje. Podatak nije potrebno uzimati kao isključivo tačan jer se tu i tamo nalaze oaze šljunka.Inače , područje Ravni je prilično suho tako da na njemu može obitavati samo ona kultura koja završava zrenje prije mjeseca avgusta i posljedica je stvaranja vještačke akumulacije vode u podzemlju šljunčanih konglomerata.

Copy of P7032387 
Karta tunela. Nešto nije u redu.Objavljeno je da novootkriveni pravac ide stalno desno što pokazuje grešku i navodi na moju tvrdnju da tunel i Visočica nemaju nikakve veze, osim početnog pravca do brda Križ.Tunel ne ide ka Visočici nego kruži na platou Ravni  i ponovo se vraća na sjever.

Žao mi je što moram iznijeti javno dijelove svoga istraživanja jer će se pogrešno interpretirati i prisvajati kao i do sada u jednom drugom kontekstu istine. Ja kažem rudnik,  kažu nije, nego pra tunel, a onda i sanatorijum, lječilište, što je van svake dokazane istine. Kad će  ili hoće li biti priče   o stvarima do kojih se došlo ovih dana?

Otkriće
 I onda , nađoše se tračnice u tunelu, male, ali šine kao i one iz tunela KTK, reče nam jedan volonter. Revolucionarno otkriće, rekli bi ideolozi svakojakih priča, ali sramota za slušanje i istinu . Otkud šine u tunelu, ja znam jer su skorašnje  i „zlatonosne“, a možda su i one što su napravljene za izvoz materijal u početku kopanja.
Tunel nije tunel  nego rudnik na maloj površini platoa Ravni.To je rudnik samo po mjestu  vađenju rude, ali je suštinski  ispiralištem separacija, rude iz šljunka metodom koja je davno  primjenjivana, koja se koristi i danas jer je  jako učinkovita i veoma jeftina. Moje istraživanje je bilo usmjereno na stvarnu funkciju tunela jer sam došao do zaključka da ono što se pokušava nametnuti kao tajanstveno rješenje ne predstavlja istinit dokaz. Zastupao sam tezu koja je još 1922.g definisala  rudnik, a sad znam da je to  svojevrsno ispiralište metala otvoreno dosta davno. Ispiranje šljunka u funkciji  dobijanje kvarca sa tragovima berilija aktuelno  u periodu eneolita , bronzanog doba bilo dovoljno za ono malo bakarne rude koja je pristizala  od Olova. Eneolitski nalazi u dolini Bosne potvrđuju brojčano  veću nastanjenost , ne stanovnika  lokalnog korpusa stanovništva, nego migracionih došljaka, upravo zato što je  i bronza kompozicija metala vezanih proistekla poslije  bakarnog doba,  oplemenjena ,  zahvaljujući legirajućim elementima od kojih je zavisila upotreba  i karakter čvrstog metala. Kako se otkrio berilij nije danas jasno, ali eto neko ga je našao i koristio dugi niz godina , isto onako kako su drevni rudari mnogo kasnije eksploatisali rudu željeza   iz šljunkovitih nanosa rijeke Radovaljke u Radovlju. Greška dosadašnjeg sumanutog kopanja tunela bez sagledavanja šire okoline dovela je dotle da se tunel počinje „gurati“ u  oblasti  koje nemaju nikakvu podršku u svom  postojanju.
 

Copy of P7072384
Bronza iz Visokog

Eneolitski rudari su uveli jedan specifičan način eksploatacije  metala koji se koristio još dugo godina pa su ga i Sasi prihvatili kao jedino opravdan način  separacije šljunka  koji potiče iz Vraničkog slivnog područja   za koji znamo da je bogato rudno područje. Od danas imam podatak da je dubina nanosa šljunka u dolini rijeke Bosne do 18 metara, posebno u Moštru koje „pliva“ na velikoj količini vode unutar šljunčanih nanosa.

ravne goran 
Kavitaciona točka u oknu rudničke prostorije
 Transportna kulisa
Izgled redukcionog kanala vezan sa  akumulacijom vode, ispiranje skorašnjeg datuma, Ubrzavanje vode prije kontakta sa šljunkom. Način na koji je izdvojena voda iz šljunkovitog područja govori o vrlo jednostavnom metodu stvaranja brzih struja vode  koje se koriste kao transportni mediji većih količina pijeska raznih granulacija.

Konstrukcija od greda tunel akumulacije 

Konstrukcija od drveta otkrivena u tunelu.Iz vremena zadnjeg ispiranja, a to je bilo skoro.  Snimak do sada nije objavljivan jer obara tezu o starosti tunela.

Kulisa ispod vode 
Kopano nedavno. Ni traga šljunčanoj  eroziji, vide se trozube brazde koje smo nalazili u početku iskopavanja odmah na samom ulazu i koje su kasnije Talijani iskoristili kao zaštitni znak

Kako se transportuje 
Način ispiranja u dosta staroj kulisi.Voda se pušta i ispire šljunak.Opšta pojava blata koja pojedince iritira do te mjere da počnu razmišljati na svoj način koji nikoga ne zadovoljava, a tvrdnja da je neko zatrpavao tunel ostaje bespredmetna želja.

Vlažne maglice pokazuje strujanje zraka koje je posljedica tečenja  vode za ispiranje koja nastaje na principu ejektorskih pumpi. Zrak govori da u podzemlju postoji još mnogo prolaza koji  izlaze na površinu.Znam da su neki od „kopača“ već bili u izlaznim tunelima, ali ne žele govoriti o tome,   ili to nije vijest za „objavljivanje“ ili nemaju dozvolu za istinito iznošenje činjenica.

Eksploatacija  jedne rude omogućila je i eksploataciju druge, koja je predstavljala bazu za  naknadno  eksploatisanje kroz dugi niz godina .  Od eneolita , Kelta, Slovena,pa do ulaska Austo-Ugarske, prethodno  Ilira i Sasa, preko Rima  i srednjovjekovnih rudara, Otomana i perioda Engleskog  neo kapitalizma, područje je eksploatisano ali sa istim metodom rudarskih  iskopavanja starim nekoliko hiljada godina. Gledano sa današnjeg aspekta , period željeznog doba zaobišao je rudnik Ravne u eksplataciji berilija  i jednostavno  se prešlo na eksploataciju zlata. Skoro smo čitali o eksploataciji, potrazi za blagom, što je notorna istina jer su još prije dvije godine u Visokom bili prisutni rudari iz Borskih rudnika. E, ja ih nisam doveo , ali sam tvrdio da se iz šljunka vadilo zlato. Prostorna mreža tunela unutar rudnika predstavlja svojevrsnu zagonetku za nekoga ko neće da shvati da su suhozidi kavitacione tačke i tačke  za usmjeravanje vodotoka u pravcu koji se zahtjeva, kanali ukopani u  tvrdoj podlozi lapora predstavljaju osnovne elemente za ubrzavanje vodotoka što je jedna od veoma jednostavnih eksploatacionih metoda usmjerenog ispiranja do samog separatora.Bilo je dovoljno naći mali kanalić u šljunku, pustiti vodu kuda je potok prolazio pa da se vodom proširuje noseći šljunak pred sobom.Takva suspenzija vode i šljunka je istovremeno bila i abrazivna smiješa koja je obrađivala zaostali pješčar, megaliti K-1 i K-2 kao i svi ostali blokovi, te je sramota prema prirodi davanje  ljudskog porijekla erektičkim megalitima. Tunel se sastoji od dva oblika profila sa i bez suhozida.Jedan profil je bio obilaznica kojom su rudari obilazili područje ispiranja,  a drugi profil je predstavljao zonu ispiranja i zatrpavanja oborenim i ispranim šljunkom.
Navodi se činjenica da je dno tunela popločano kao i to da postoje kanali urađeni u laporu.Postoje svakako i to su ubrzivači  onoga što se ispiralo. Pogrešno postavljena teza oko zatrpavanja  unutar tunela materijalom iz van tunela ,  jer je sloj šljunka sa blatom u stvari isprani šljunak u koji se koncentrisalo metal. Ima jedna intrigantna stvar. Svi koji su se bavili rudarstvom poznavali su rudnike unutar Bosne i Hercegovine bilo kojeg sirovinskog osnova pa i starosti, i onda nije čudno da se za prastari rudnik u Visokom znalo odavno. Kad je neko bio ministar rudarstva onda je jasno da je mogao doći do podataka i o vrsti rudnika na Ravnima. Istraživanje nije ništa drugo do  manipulacija  oko istraživanja koje je u stvari predstavljalo iskopavanja zlata radi lične koristi.
„Tajanstveno“ otkriće od neki dan, nekih 150 metara  koji idu stalno desno je djelomični krak ispranog tunela i akumulacije potrebne vode.Upotreba vode je evidentirana i kod stare ciglane o čemu je već bilo govora.Vlasnik ciglane je bio Jevrein  Kabiljo pa nije čudno što su u tunelu pronađene i Davidove zvijezde. Pretpostaviti je da su zadnje iskopavanje vršili ljudi iz kolonije Jevreja u Visokom  do 1942.g. kad su svi uhapšeni i nestali iz Visokog.Od 128 evidentiranih 1961g. kada  je živo bilo  samo 4 i to onih koji nisu bili danom hapšenja u Visokom. Danas nema niko živ iz generacije do 1942g. Pokušao sam doznati , ali bezuspješno.  
Trebaju li se Visočani svađati međusobno imamo li ili nemamo piramide ili vezu rudnika sa Visočicom, svakako ne, ali moraju  gledati gdje im nestaje prirodno dobro, rude, a o istoriskom blagu da i ne govorim?

Metal1 
Komad metala pronađen ispred tunela Ravne 08-07-2012.g. u jalovini.

Metal 2

Nije gvožđe, nije obojeni metal, šta li je onda?
 
Pogledamo li komadić i sa druge strane vidimo da je metal veoma malo erodiran, znači da je tvrd,  kretanju sa šljunkom mu nije naudilo kao kamenu pješčaru, nije magnetičan i ne topi se na temperaturi do 1000*C, otporan je na sve dostupne kiseline.
Poslat je na analizu jer je bolje reći poslije analize , šta je, nego da  se prešućuje odgovor. Moramo vjerovati analizama koje su plod naše nauke.
Šta li su onda skoro našli u kolicima, malom huntiću?
Kasnije, kasnije o tome..
Ipak, sve navedeno je istina.