Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK na putu primjene rada za opće dobro

Ministrica za pravosuđe i upravu Romana Brkić razgovarala je sa rukovoditeljicom projekta „Provedba rada za opće dobro na slobodi u FBiH“ Samrom Šuškić- Brkić. Interes za provedbu rada za opće dobro, kao alternativnoj krivičnoj sankciji, pokazao je Zeničko- dobojski kanton.

Ministrica Brkić je najavila, tokom susreta sa predsjednikom Općinskog suda u Tešnju, da će u okviru svojih nadležnosti poduzeti potrebne korake kako bi rad za opće dobro na slobodi zaživio na području Zeničko- dobojskog kantona.

– Kada je došlo do reforme krivično- pravnog sistema u BiH jedna od ključnih izmjena u krivičnim zakonima 2003. godine bilo je uvođenje instituta rada za opće dobro. Tek u posljednjih nekoliko godina su poduzete konkretnije aktivnosti na primjeni ove sankcije u krivično- pravnoj praksi u BiH, kazala je Samra Šuškić- Brkić.

Kao pilot projekat, koji finansijski podržava Vlada Velike Britanije, dosada je obuhvatao pet kantona sa područja Federacije BiH. Sa primjenom se počelo tek u Kantonu Sarajevo i USK u kojima je dosada izrečeno 38 presuda kojima se kazna zatvora zamijenjuje za rad za opće dobro.

– Ministarstvo će raditi na stvaranju pretpostavki za uvođenje rada za opće dobro na području našeg kantona. Uskladit ćemo postojeće kantonalne propise iz ove oblasti sa preporukama Vijeća Evrope i pristupiti donošenju novih. Utvrdit ćemo listu poslodavaca od javnog interesa sa kojima ćemo pristupiti potpisivanju ugovora o provođenju rada za opće dobro, odnosno, preduzećima gdje bi se provodila alternativna krivična sankcija. Obavezno ćemo provesti obuke predstavnika ministarstva i povjerenika poslodavaca u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima. Razgovarat ćemo sa predsjednicima sudova kako bi počeli izricati presude u kojima se kazna zatvora zamijenjuje za rad za opće dobro na slobodi, istakla je ministrica Romana Brkić.