Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kontrola saobraćaja sa posebnim akcentom na kontrolu nepropisnog preticanja i brzine kretanja vozila

altObavještavamo javnost da će policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u vremenskom periodu od 20.07.2012. godine (petak), od 07.00 sati, do 22.07.2012. godine (nedjelja), do 23.00 sati, realizirati akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu nepropisnog preticanja i brzine kretanja vozila. Aktivnosti policijskih službenika u naznačenoj akciji bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima za koje se utvrdi da su počinili prekršaje u saobraćaju, te će se sankcionisati i drugi učesnici u saobraćaju u slučajevima kršenja propisa iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. U skladu sa procjenama izvršen je odabir lokacija na kojima će se vršiti kontrola, odnosno kontrolnih tački sa precizno definisanim zadacima i obavezama policijskih službenika, materijalno-tehničkim sredstvima koja će se koristiti prilikom vršenja kontrola te procedurama koje se odnose na zaustavljanje, javljanje i neodložno evidentiranje preduzetih mjera. Takođe, shodno Zakonu o policijskim službenicima Ze-do kantona, vršiće se pregledi vozila i lica u vozilima u cilju pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, predmeta koji se posjeduju protivno zakonskim odredbama, kao i otkrivanja izvršilaca krivičnih djela. Ovom prilikom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Posebnu pažnju skrećemo vozačima na zakonska ograničenja u pogledu brzine kretanja vozila te načina i uslova pod kojima mogu izvršiti radnju preticanja, kao i druge radnje tokom upravljanja vozilom, kako bi na taj način zaštitili sebe, lica koja prevoze, kao i druge učesnike u saobraćaju.