Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Anketiranje građana općine Visoko o stanju zdravstva na našoj općini

altForum mladih SDPBIH OO Visoko započeo je realizaciju aktivnosti – anketiranje građana općine Visoko o stanju zdravstva na našoj općini kao i u ZDK.  Anketa je anonimna i koncipirana tako da građani kroz odgovaranje na četiri jednostavna pitanja daju uvid Forumu mladih koliko su zadovoljni trenutnim stanjem zdravstva i pružanjem zdravstvenih usluga u JU Dom zdravlja Visoko, kao i uvid koliko je javnost zapravo upoznata s inicijativom i naporima Socijaldemokratske partije Visoko da građanima omogući nediskriminatoran sistem zdravstvene zaštite. Pomenuta anketa može se posmatrati i kao nastavak napora SDP OO Visoko da kroz zajednički angažman federalnih, kantonalnih, ali i lokalnih vlasti građani Visokog dobiju mogućnost da se liječe u Sarajevu i time ostvare svoje puno demokratsko pravo nediskriminatorne zdravstvene zaštite.