Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Amra Babić kandidat za mjesto načelnika, Mirza Omanović nosilac liste

altU prostorijama OO SDA Visoko danas je održana press konferencija na kojoj su objavljena imena kandidata ove stranke za predstojeće lokalne izbore, te ime kandidata za poziciju općinskog načelnika Visokog. Press konferenciji su prisustvovali potpredsjednici OO SDA Visoko Mirza Omanović i Mirza Ganić, te gospođa Amra Babić, koja je kandidat ove stranke za mjesto načelnika. Na samom početku obratio se Mirza Omanović koji je govorio o samom postupku izbora kandidata: „U proteklom periodu uradili smo postupak izbora kandidata za listu za Općinsko vijeće Visoko i sam postupak je obuhvatio preko 120 kandidata. Uzimajući u obzir prijedloge mjesnih ogranaka, asocijacije mladih, asocijacije žena, te istaknutih članova stranke kadrovska komisija je sačinila prijedlog liste, koju su izvršni i općinski odbor SDA u potpunosti prihvatili.” Nakon Mirze Omanovića obratila se gospođa Amra Babić, kandidat OO SDA Visoko za mjesto općinskog načelnika: „Želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju, povjerenju koje sam dobila od 20 mjesnih ogranaka, od institucija, od dvije asocijacije, od pojedinaca i ta podrška za mene predstavlja čast, ali i obavezu, te profesionalni izazov. Nadam se da će moje iskustvo u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, moje životno iskustvo, moje formalno obrazovanje, uz ostale kompetencije, biti jedna dobra podloga i da će mojim biračima, odnosno biračima SDA biti garancija za njihov izbor. Program i platoforma sa kojim će SDA nastupiti na predstojećim izborima nalaze se u završnoj fazi izrade i javnost će biti blagovremeno informisana o tome. Na kraju bih pozvala sve političke subjekte na fer i korektnu političku utakmicu, a također bih pozvala građane, institucije, medije, cjelokupnu javnost, da pođemo u zajedničku borbu protiv rušilačke, negativne kritike, koja samo negira, ali ne nudi afrimacije. Općini Visoko i stanovništvu potrebna je kritika, ali i pozitivna kritika. Nama je potrebna i afrimacija naše općine, nama su potrebne aktivnosti koje će to omogućiti. Nadam se da će sa SDA općina Visoko to dobiti.”.

Lista kandidata SDA Visoko za lokalne izbore:

1.       Mirza Omanović – 14.04.1981. VSS Diplomirani ekonomista (Nosilac liste)

2.       Amila Koso – 17.01.1989 VSS Bakalaureat Prava

3.       Nusret Suša – 23.09.1976. VSS Fakultet islamskih nauka

4.       Almir Hadžialić – 04.07.1968. VSS Inženjer građevine

5.       Zijada Smailagić – 15.111.1964. VSS Dipl.inžinjer medicinske labaratorije i dijagnostike

6.       Dženan Bečar – 09.07.1962. VSS Diplomirani inženjer mašinstva

7.       Dževad Fejzić – 10.12.1980. Magistar ekonomskih nauka

8.       Mirela Mateša Bukva – 29.07.1976. VSS Profesor englleskog jezika i književnosti

9.       Nermin Kadrić Buco – 07.02.1972. Magistar ekonomskih nauka

10.   Zlatko Handžić – 15.11.1976. Doktor medicine

11.   Dinka Omanović – 25.03.1973. VSS Bachelor lokalne samouprave

12.   Mirza Ganić – 16.07.1981. VSS Dipl.ing.saobraćaja i komunikacija

13.   Džemil Halilović – 19.04.1973. SSS Rukovodilac sektora proizvodnje u Preventu

14.   Nidžara Halilbegović – 10.12.1957. VSS Profesor engleskog jezika

15.   Edin Hakanović – 10.05.1968. VSŠ Viša vojna škola

16.   Faruk Ihtijarević – 01.05.1976. VSŠ Sportista

17.   Ilhana Fejzić – 20.07.1978. VSS Profesor bosanskog jezika

18.   Elvis Baberović – 30.09.1978. VSS Diplomirani kriminalista

19.   Mahir Babić – 01.05.1976. SSS Direktor SUR Services

20.   Nedžmina Alihodžić – 05.06.1975. VSS Profesor matematike i informatike

21.   Adem Hindija – 14.07.1978. VSS Inženjer saobraćaja

22.   Mahir Karavdić – 21.05.1978. VSS Diplomirani kriminalista

23.   Ismeta Begić – 10.12.1967. VSS Fakultet islamskih nauka

24.   Rasim Rizvanović – 14.03.1959. VSŠ pravnik

25.   Sulejmen Zukan – 19.10.1968. SSS Saobraćajni tehničar

26.   Azra Husić – 18.06.1981. VSS Diplomirani politolog

27.   Tajib Mihaljević – 23.01.1965. SSS

28.   Amna Neimarlija – 24.05.1988. VSS Bachelor prehrambene tehnologije

{joomplucat:625 limit=19|columns=4}