Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Amandman o raspodjeli dobiti javnih preduzeća povučen s dnevnog reda vijeća

altPozivom za 45. sjednicu Općinskog vijeća definisana je 6. tačka dnevnog reda Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na raspodjelu dobiti javnih preduzeća ostvarene u 2011. godini.  U skladu sa Poslovniku o radu Općinskog vijeća, Klub vijećnika SDA je tri dana pred sjednicu podnio Amandman-prijedlog  kako SDA vidi da bi dobit trebala biti raspoređena. Svaki klub vijećnika ili vijećnik je mogao iskoristiti ovo pravo i podnijeti Amandman, tj. dostaviti svoj prijedlog. Međutim, ovo pravo je iskoristio Klub vijećnika SDA i još jedan vijećnik iz druge stranke, kako i komisija za budžet i finansije. Općinski načelnik  je odmah bio protiv Amandamna SDA i u želji da se isti ne pročita, te da ne dođe na glasanje prekinuo sjednicu Općinskog vijeća i tražio da se sazove kolegij. Na kolegiju je traženo da SDA odustane od Amandama ili da se sjednica po ovoj tački dnevnog reda završi bez prisustva kamera ili bez obrazlaganja Amandmana i rasprave o njemu. Razlozi leže u činjenici da bi bez medija novi koalicioni parteri mogli biti slijepi izvršioci načelnikovog zahtjeva i glasati protiv Amandana, a da javnost ne zna protiv čega su glasali. Nakon dva kolegija (održana u pauzi sjednice OV), SDA je insistirala da se postupa po proceduri, te da se dozvoli izjašnjavanje o predloženom Amandanu, ističući da su svi imali pravo da podnesu Amandman i da SDA nije kriva što to nisu učinili. Također smo jasno istakli da ukoliko Amandman SDA ne bude podržan – usvojen, vijećnici SDA će podržati stav predlagača, kako se ne bi doveli u situaciju da dobit ne bude raspoređena. Većina predstavnika klubova drugih političkih stranaka su podržavali općinskog Načelnika. Tako da se o predloženom Amandmanu ne bi raspravljalo i izjašnjavalo, Načelnik je povukao cijelu tačku dnevnog reda. Da bi javnost znala o kojoj se ideji radi, dostavljamo Amandman:

Predmet: AMANDMAN na Prijedlog raspodjele dobiti javnih preduzeća

Prilikom usvajanja izvještaja o radu javnih preduzeća i javnih ustanova usvojen je zaključak da Općinski načelnik predloži raspodjelu dobiti javnih preduzeća.

Na  osnovu dostavljenog prijedloga o raspodjeli dobiti javnih preduzeća od strane Općinskog načelnika, Klub vijećnika SDA Visoko predlaže da raspodjela dobit ide na sljedeći način.

25% dobiti Javnih preduzeća usmjeriti za potrebe razvoja i poslovanja Javnih preduzeća koja su iskazala dobit.75% dobiti Javnih preduzeća usmjeriti na sljedeći način i to:

–          JKP Gradska groblja doo Visoko 2 570,00 KM

–          JKP Visočica doo Visoko 1 239,00 KM

–          JP Visokogas doo Visoko  1 770,00 KM

Čiji je sumarni iznos  5.579,00KM koji predlažemo da se usmjeri na račun JU za predškolski odgoj i obrazovanje kao podrška investicijskom održavanju, sanacija ograde i igrališta.

–          JP RTV Visoko 1 061,00 KM uplatom JU Gradska biblioteka  Visoko za nabavku knjiga.

–          JP Veterinarska stanica doo Visoko 4 890,00 KM uplatom na račun KSC Mladost Visoko za montiranje kuglaške dvoranje.

–      JKP Gradska groblja doo Visoko od dobiti 10.000,00 KM da usmjeriti na rekonstrukciju i izgradnju stadiona u Dobrinju.

–          JP Visokogas 150.000,00 KM od dobiti usmjeriti na rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata i to:

a)      20 000,00 KM ZA STADION U PORIJEČANIMA,

b)      20 000,00 KM ZA STADION U GRAČANICI,

c)       20 000,00 KM ZA STADION LUKA U VISOKOM,

d)      20 000,00 KM ZA STADION NA BUCIMA,

e)      70 000,00 KM  (pojedinačno po 10 000,00 KM za stadione u Zimči, Buzić Mahali, Goduši, Radovlje, Topuzovom polju, Liješevi i Vratnici)

OBRAZLOŽENJE

Općinska nogometna liga Visoko okuplja 15 klubova uz najavu povećanja tog broja. U ligi se trenutno aktivno takmiči oko 1 000 mladih ljudi, a značajno veći broj okuplja se i rekreativno trenira na stadionima i igralištima od kojih skoro ni jedno ne zadovoljava minimum standarda.

Fudbalski stadioni Piskavice i Luka mjesto su gdje  treniraju i igraju  po tri kluba.

Smatramo da Općinsko vijeće treba dati značajnu podršku  amaterskom sportu jer na ovaj način stvaramo preduslove da veliki broj  djece, omladine, ali i starijih generacija zaštitimo od počasti savremenog  doba (droga, alkohol…) i stvorimo uslove da se bave sportom, rekreiraju i odmaraju ne plačajući za to naknade.

Sportski klubovi, a  posebno  nogomet  kao najmasovniji vid sportske aktivnosti na području naše općine  zaslužuju značajnu podršku i nadamo se da će to svi vijećnici prepoznati.  Ne umanjujući  značaj drugih sportova i drugih oblasti života, predlažemo da ove godine dobit usmjerimo u ove namjene,  a da narednih godina utvrdimo dalje prioritete kao i program ulaganja  u kapitalne projekte svih oblasti.

Stoga predlažemo  Općinskom vijeću  da donese zaključak kojim se  obavezuju opunomoćenici  u skupštinama  javnih preduzeća  da na prvoj   sljedećoj sjednici donesu odluku  o rasporedu  dobiti iz 2011. godine na način  kako je to u ovom amandmanu-prijedlogu rečeno.

Na kraju je vrlo važno istaknuti da je dobit produkt investicija, te kao takva mora se vratiti u investicije kako bismo dodatno oplemenili novac i dobili dodatnu vrijednost.