Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za medije manje sredstava

altVlada Zeničko dobojskog kantona je na posljednjoj sjednici razmatrala i prihvatila Program utroška sredstava sa pozicije „Transfer neprofitnim organizacijama”,za koji je nadležan Ured premijera.Ukupno je za ovu godinu planirano 300.000 konvertibilnih maraka,o čega mediji mogu računati na 100 hiljada maraka,izjavio je šef Ureda kantonalnog premijera Dženan Begović.Ovaj iznos trostruko je manji nego ranijih godina.Kriteriji su ostali kao i ranijih godina,ukazao je Begović,ukazavši da,između ostalog, medij treba biti sa područja ZDK,da ima dozvole RAK-a,te da uredno izmiruje obaveze prema državi. Za podršku sportskim manifestacijama od značaja za Kanton predviđeno je 75 hiljada,a za kulturne, naučne i vjerske manifestacije 50 hiljada maraka. Ured premijera će sa 25 hiljada podržati obilježavanje značajnih datuma,organizaciju svečanih akademija,tribina,ukruglih stolova i slične manifestacije.