Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministrica zdravstva ZDK Senka Balorda prisustvovala otvaranju ambulante porodične medicine u MZ Dragovići, općina Vareš

U vareškoj mjesnoj zajednici Dragovići svečano je otvorena ambulanta porodične medicine čije usluge će koristiti 250 stanovnika ovog dijela vareške općine. Izgradnja i adaptacija ambulante trajala je nepune tri godine. Investirano je 20 000 KM i instalirana oprema vrijednosti 8 000 KM. Sredstva su obezbijedila Ministarstva zdravstva ZDK i FBiH.

– Ova ambulanta je udaljena 25 kilometara od Doma zdravlja u Varešu. Radit će, za sada, pola radnog vremena. Obavljat ćemo preglede pacijenata, mjerenje tlaka, EKG… Ovdašnji pacijenti su pretežno starije dobi. Usluge nove ambulante će im biti mnogo dostupnije, jer smo dosada obavljali preglede u jednoj privatnoj kući. Moram istaći da smo imali dobru saradnju sa resornim ministarstvima ZDK i Federacije BiH i ja im se zahvaljujem, istakao je dr. Ante Jelić, direktor Doma zdravlja u Varešu.

Novootvorena ambulanta u Dragovićima je jedna od najskromnije opremljenih na području Federacije BiH, ali i jedna od najbolje opremljenih na vareškoj općini, kazala je prim. Dr. Vildana Doder, pomoćnica ministra zdravstva FBiH. Inače, u okviru Doma zdravlja u Varešu rade tri ambulante porodične medicije i jedna u Vareš Majdanu.

– Ministarstvo zdravstva ZDK ima cilj provesti informatizaciju Domova zdravlja i ambulanti porodične medicije na području Zeničko- dobojskog kantona za što smo u Budžetu predvidjeli 350 000 KM. Tako ćemo se dodatno približiti našim pacijentima i povećani nivo zdravstvene usluge, istakla je Senka Balorda, ministrica zdravstva ZDK.