Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rsprava o prostoru koji je definiran za proširenje Doma zdravlja

altOpćinsko vijeće Visoko na 40. sjednici je usvojilo Nacrt Odluke o izmjeni dijela prostora Urbanističkog plana općine Visoko i o istom otvorilo javnu raspravu. Prema Urbanističkom planu grada Visoko, koji odgovara Prostornom planu općine Visoko, ovaj prostor je definiran kao prostor za proširenje Doma zdravlja. Umjesto prethodno definirane namjene, definira se nova namjena prostora “prostor za centralne sadržaje”, a na osnovu ranije iskazanih potreba za izgradnjom objekata vjerskog i kulturnog karaktera.

Pozivamo građanstvo, mjesne zajednice, pravna i fizička lica na završnu javnu raspravu koja će se održati dana 25. juna 2012. godine (ponedjeljak) u 14 sati, u Velikoj sali Općine Visoko.

Sve informacije o gore navedenom mogu se dobiti u Centru za dozvole općine Visoko, a kontakt osoba je Efendira Suad.