Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici“

altU sjedištu Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, dana 6.06.2012. godine u 13,00 sati Općinski načelnik Visoko prisustvovao je svečanom potpisivanju Aneksa Ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na implementaciji projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama u Zenici”.

Svečanom potpisivanju su pored načelnika svih općina prisustvovali Premijer ZE-DO kantona, privredni sekretar Njemačke ambasade u BIH, predstavnici Vlade Federacije u BiH, predstavnici udruženja Humanost i drugih nevladinih organizacija te predstavnici sredstava javnog informisanja.

U okviru ovog događaja promovisana je brošura „Rana intervencija u praksi”, novoosnovana ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj” kao i informacije o trenutnom stanju projekta „Izgradnja dnevnog centra za djecu i odrasle osobe u Visokom”.

Kada je u pitanju  „Izgradnja dnevnog centra za djecu i odrasle osobe u Visokom” radovi teku planiranom dinamikom, a Općina Visoko vodi intenzivne aktivnosti sa Elektrodistribucijom Visoko oko izgradnje nove trafostanice na ovom lokalitetu koja bi trebala modernizirati sistem elektronapajanja samog objekta Centra i okolnog područja. Osim ovoga Općina Visoko vodi aktivnosti koje se odnose na priključenje Centra na vodovodnu i kanalizacionu mrežu kao i sve ostale aktivnosti koje se odnose na infrastrukturu potrebnu za funkcionisanje novoizgrađenog Centra za djecu sa posebnim potrebama.

Kao što je poznato Općina Visoko je ranije obezbijedila zemljište i lokaciju za izgradnju ovog objekta ,a također Općina Visoko je dužna provesti sve neophodne postupke za izdavanje potrebnih odobrenja za objekat u Dobrinju.

(www.visoko.gov.ba)