Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Većina ministara i premijer ZDK danas bila na svečanoj manifestaciji Dana policije MUP-a ZDK u Zavidovićima

Na sjednici Skupštine Zeničko dobojskog kantona podržan je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju po hitnom postupku. Izmjenama je predviđeno, da se sa primjenom Zakona, oji je usvojen u ljeto 2010. godine, otpočne u narednoj školskoj 2012/2013. godini, a osnovni razlog odgađanja je nedostatak finansijskih sredstava. Zastupnici su podržali i Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti

Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i Prijedlog Odluke o promjeni naziva, proširenju matičnosti i proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta u Zenici, koji će se ubuduće zvati Filozofski fakultet. Planirano je osnivanje novog, kulturološkog studija, koji bi odgovorio potrebama naše zemlje u primjeni brojnih konvencija, te aplikacijama u korištenju sredstava iz međunarodnih fondova,izjavio je dekan Damir Kukić. Sa dnevnog reda je skinut Izvještaj o radu Vlade za prošlu godinu, kao i Informacija o stanju bezbjednosti na području kantona, jer je većina ministara i premijer ZDK danas bila na svečanoj manifestaciji Dana policije MUP-a ZDK u Zavidovićima.