Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mirnes Isaković: “Broj zaposlenih na teritoriji ZDK se stalno smanjuje”

 

altStandard radnika na prostoru ZDK najočitiji je podatak koji ukazuje na njihov položaj, a prosjek plaća radnika ovog kantona u odnosu na ostale na terotoriji Federacije i dalje je na dnu ljestvice, ističe Mirnes Isaković, predsjednik Saveza somostalnih sindikata ZDK, dajući ocjenu o sadašnjem statusu radnika na području ZDK.
 
Osim toga, prisutan je i napad na dosad stečena prava radnika, ističe gospodin Isaković navodeći da se broj zaposlenih na teritoriji ZDK stalno smanjuje, dok broj nezaposlenih kontinuirano raste, prisutan je i udar na fondove koji se finansiraju iz plaća kao što je fond zdravstvenog osiguranja, pa dolazi u pitanje i obezbjeđenje tih prava radnika, a i dalje je neriješen problem uvezivanja radnog staža pojedinih grupa radnika.
 
Savez samostalnih sindikata ZDK će istrajati u realizaciji onog što smo u svojim programskim aktivnostima predvidjeli i kroz svoje izvorne principe djelovanja, samo kao radnička organizacija, siguran sam da ćemo i doći do realizacije tih prava, poručuje radnicima ZDK predsjednik Saveza samostalnih sindikata ZDK.