Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Održana Izvještajna skupština Udruženja slijepih općine Visoko

altDanas je u Maloj Sali Općine Visoko, uz prisustvo članova udruženja i skupštine, održana Izvještajna skupština Udruženja slijepih općine Visoko. Nakon izbora radnih tijela, izbora radnog predsjedništva za verifikaciju zastupnika, ovjerivača zapisnika i zapisničara, te razmatranja i usvajanja zapisnika prethodne sjednice USOV održane 28. aprila 2011. godine, usvojeni su izvještaj o radu Upravnog odbora USOV za period 01.01-31.12.2011. godine, finansijski izvještaj za period 01.01-31.12.2011. godine, izvještaj Komisije za popis inventara, izvještaj Nadzorne komsije  za period 01.01-31.12.2011. godine, te Program rada USOV-a za 2012. godinu i finansijski plan USOV-a za 2012. godinu.