Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U petak, 27. aprila Izvještajna skupština u Maloj sali Općine Visoko

altU petak 27. aprila 2012. godine sa početkom od 15.30 sati, u Maloj sali Općine Visoko održat će se Izvještajna skupština Udruženja slijepih općine Visoko.

Dnevni red je sljedeći:

1. Izbor radnih tijela

a) Izbor radnog predsjedništva za verifikaciju zastupnika, ovjerivača zapisnika i zapisničara

b) Razmatranje i usvajanje zapisnika prethodne sjednice USOV održane 28. aprila 2011. godine

2.Razmatranje i usvajanje

a) Izvještaja o radu Upravnog odbora USOV za period 01.01-31.12.2011. godine

b) Finansijskog izvještaja za period 01.01-31.12.2011. godine

c) Izvještaja Komisije za popis inventara

d) Izvještaja Nadzorne komsije  za period 01.01-31.12.2011. godine

3.Program rada USOV-a za 2012. godinu

4.Finansijski plan USOV-a za 2012. godinu

5.Razno