Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Pet godina ASA OSIGURANJA

altASA OSIGURANJE, članica ASA grupacije, ove godine navršava pet godina svog rada i postojanja. Obilježavajući ovaj jubilej, u ASA OSIGURANJU su pokrenuli kampanju „Jubilej 2012 – 5 godina sa vama”.

„ASA OSIGURANJE je u relativno kratkom periodu izraslo u respekabilnu osiguravajuću kuću koja zapošljava 77 radnika i ima rasprostranjenu mrežu od 25 svojih i 22 posrednička prodajna mjesta širom FBiH gdje posluje”, istakao je Edib Bašić, direktor ASA OSIGURANJA, te dodao, “Društvo je proteklu godinu završilo sa 9,8 miliona premije, čime je zauzelo 3,41 tržišta neživotnog osiguranja. Zadovoljni smo s ovim rezultatima, ali imamo i ambicioznih planova za nastavak poslovanja”.

Jedna od osnovnih komparativnih prednosti ASA OSIGURANJA u odnosu na druge osiguravajuće kuće je brza i efikasna obrada i isplata odštetnih zahtjeva. S ovime se ASA OSIGURANJE u veoma kratkom roku pozicioniralo u sami vrh ljestvice tržišta neživotnog osiguranja. Društvo je završilo proteklu godinu sa 3.715 prijavljenih šteta u iznosu od 6,8 miliona KM, odnosno 3.094 obrađenih šteta u iznosu od 5,4 miliona KM. Index efikasnosti po broju isplaćenih šteta je iznosio 83,3%, dok je index efikasnosti po iznosu šteta iznosio 79,4%.

“Kvalitet i brzina je ono čime se vodimo u ASA OSIGURANJU. Našim klijentima želimo pružiti vrhunsku uslugu sa maksimalnom efikasnošću i učinkovitošću. Želimo da u nama imaju pouzadnog partnera. Zbog toga kontiruirano radimo na unapređenju svih internih procesa, a osobito procesa obrade i isplate šteta kako bi i dalje po tome bili prepoznatljivi na tržištu”, zaključuje Bašić.

Povodom obilježavanja jubileja, ASA OSIGURANJE svim novim klijentima koji zaključuje kasko osiguranje daje vrijedne poklone za sigurnost njihovog automobila ili doma. Više informacija o ovoj ponudi, može se dobiti u svim Poslovnicama ASA OSIGURANJA. Akcija traje do 30. juna tekuće godine.

Posted in BiH