Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Krivične prijave protiv pojedinaca u UNIS KOVINI i KOVINI INŽENJERING

altU Visokom je od ranije poznata praksa da se unutar nekadašnjih velikih firmi, koje smo u prošlom sistemu gradili svi a u ovom sistemu ih pokrali pojedinci, osnivaju sestrinske firme koje u praksi “skidaju kajmak” dok dugovi i dubioze ostaju na nekadašnjim gigantima. Primjera je mnogo, da ih sad ne nabrajamo fokusirat ćemo se na jedan od vjerovatno stotine primjera te ustaljene postratne biznis prakse. Slučaj koji mi obznanjujemo interesantan je jer je završio krivičnom prijavom zbog izvršenog krivičnog djela prevare, neizvršenja sudske odluke i prikrivanja. Krivična prijava odnosi se na odgovorne osobe u firmi “UNIS KOVINA” d.d., Arnautovići bb, Visoko i odgovorne osobe u firmi “KOVINA INŽINJERING” d.o.o Visoko i to zbog toga:

– što su kao odgovorna lica izvršenika UNIS “KOVINA” d.d otuđili stvar na kojoj je postojalo založno pravo tužitelja izvršenja (popisane i procijenjene pokretne stvari) i time oštetili tražitelja izvršenja kao povjerioca,

– što su kao odgovorna lica izvršenika UNIS “KOVINA” d.d i odgovorna lica “KOVINA INŽINJERING” d.o.o. onemogućenjem kupca “KING” d.o.o. Visoko da preuzme dosuđenu mu pokretnu stvar-auto dizalicu “TATRA” registarskih oznaka 817-J-410 odbili izvršiti pravosnažnu sudsku odluku.

– što su kao odgovorna lica “KOVINA INŽINJERING” d.o.o. stvar za koju su znali da je pribavljena krivičnim djelom (otuđenjem stvari na kojoj je postojalo založno pravo tražitelja izvršenja) kupili.

Općinski sud u Visokom po sucu Nina Mujagić, dana 12.12.2011.godine donio je RJEŠENJE o dosudi pokretnih stvari. Dosuđuju se pokretna stvar u vlasništvu izvršenika “UNIS KOVINA” d.d. Visoko, kupcu poduzeću “KING” d.o.o. Visoko i to:

– Autodizalica “TATRA” 28, broj šasije 99071, registarskih oznaka 817-J-410.

NALAŽE SE izvršeniku da odmah po prijemu ovog rješenja, preda u posjed poduzeću “KING” d.o.o. Visoko, kao najpovoljnijem ponuđaču i kupcu pokretne stvari iz stava 1. ovog rješenja.

Obrazloženje

Na prvom ročištu za prodaju pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja, održanom dana 02.12.2011.godine, učestvovao je punomoćnik tužitelja izvršenja, te zainteresirani ponuđač poduzeće “KING” d.o.o. Visoko, sa uredno položenim iznosom na ime osiguranja u iznosu od 2.100,00KM.

Kupac poduzeće “KING”d.o.o. Visoko je za predmetnu pokretnu stvar ponudio cijenu u iznosu od 10.600,00KM, koje je bila povoljnija u odnosu na ponudu tražitelja izvršenja koja je iznosila 10.000,00KM, a dana 02.12.2011.godine kupac je uplatio ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje na depozitni račun ovog Suda u visini od 8.500,00KM.

Obzirom na izloženo, sud je primjenjujući odredbe članka 93. u vezi s člankom 135. Zakona o izvršnom postupku FBiH donio odluku kao u izreci ovog Rješenja.

Nakon toga 13.01.2012.godine isti sud po istom sucu Nini Mujagić donio je i Zaključak i Obrazloženje u kojima stoji da je predmetna stvar otuđena bez obzira što je 25.05.2010.godine sudski izvršitelj izvršio zapljenu pokretne stvari stavljanjem oznake na zapljenjenu pokretninu. Kako je predmetna pokretnina odvezena sa lica mjesta na kojemu je zapljenjena, tačnije nezakonito je otuđena i predata u posjed trećem licu, Sud je temeljem članka 44.stav 3. Zakona o izvršnom postupku FBiH naložio djelatnicima MUP-a ZDK, Policijska postaja Visoko da pruži pomoć neophodnu za provedbu predmetnog izvršenja, na način kako je pobliže navedeno u izreci Zaključka.

Protiv ovog Zaključka sud ne dozvoljava pravni lijek.

E sad se postavlja pitanje koliko je ovakvih slučajeva u Visokom, koliko je obespravljenih radnika i koliko je prevaranata sakrivenih iza raznih prefiksa – direktor ovog, direktor onog koji svjesnim prevarama unesrećuju ljude oko sebe. Krajnje je vrijeme da se ovakve i slične svjesne prevare počnu rasvjetljavati, a pojedinci sakriveni iza imena firme počnu procesuirati, jer je isuviše ljage po raznim osnovama proteklih godina bačeno na Visoko. Treba se konačno početi obračunavati sa kriminalcima u odijelima i sa kravatama koji blate ime Visokog, u ovom slučaju prema našim saznanjima predmatna stvar ovog spora je negdje u RS, gdje će onaj ko je tamo koristi biti samo jedan u nizu onih koji će uz imenicu “Visočanin” staviti prefiks “Lopovi”!