Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U prostoru bivše kasarne – “Proljetni sajam cvijeća i rasadnog materijala”

alt
Na poziv glavnog imama Ibrahim ef. Hadžića dana 11.04.2012. godine upriličena je posjeta Medžlisu IZ Visoko,  ministrice za  finansije Ze-do kantona gospođe Amre Babić, ministra za poljoprivredu i šumarstvo Ze-do kantona gospodina Samira Selimovića, savjetnika predsjedavajućeg Skupštine Ze-do kantona gospodina Aziza Brotlije, predsjednika Povjereništva SDA Visoko gospodina Hasana Prelića i gospodina Nermina Kadrića, privrednika (BIOS Visoko).
Glavni imam je izrazio zadovoljstvo ovom posjetom i radnim sastankom. Na sastanku je aktuelizirana problematika iskorištavanja vakufske imovine na području Medžlisa IZ Visoko.
Dogovoreno je da se stvori određena jezgra za obavljanje te aktivnosti i posla koji će biti lociran u bivšoj kasarni “Ahmet Fetahagić” u Visokom, koja je odlukom Vlade FBiH data na privremeno korištenje Medžlisu IZ Visoko. Također je razgovarano o ozbiljnom angažmanu MIZ-a Visoko i pružanju pomoći od strane Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo na drugim vakufskim parcelama na tom području.
Ministar Selimović je dao sva uputstva, kako i kojom metodikom se može najuspješnije realizovati ono što je planirano.
U tom pravcu se Nermin Kadrić, kao neko ko se organizovano bavi poljoprivrednom proizvodnjom, stavio na raspolaganje da pomogne u što uspješnijoj realizaciji projekata o kojima se razgovaralo na ovom sastanku. Raspravljano je i o ideji organizovanja Proljetnog sajma cvijeća i rasadnog materijala u prostoru bivše kasarne.
Svi prisutni su se usaglasili da je to odlična i jedinstvena ideja na ovim prostorima koju bi trebalo realizirati u što skorije vrijeme, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.
Nosilac ove aktivnosti bila bi zadruga BIOS. Sastanak je bio veoma konstruktivan. Nadamo se da će uspješna saradnja biti nastavljena u budućnosti.