Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zenica dobila Filozofski fakultet i novi smjer „Kulturalni studiji“

Na danas održanoj sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona usvojen je  Elaborat i odluka o opravdanosti promjene naziva, proširenja matičnosti i proširenja djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Naime, u skladu sa evropskim konvencijama u oblasti obrazovanja te obavezama koje je država Bosna i Hercegovina potpisala u postupku ispunjavanja uslova za mapu evropskog puta, potrebno je i u sklopu reforme obrazovnog sistema proširiti sadržaj i način rada visokoškolskih ustanova. Shodno tome, sačinjen je pomenuti Elaborat koji je danas članovima Vlade prezentirao prof. dr. Damir Kukić, dekan Pedagoškog fakulteta. Ovim se otvara nova djelatnost studijskog programa pod nazivom „Kulturalni studiji“. U skladu s tim, Pedagoški fakultet prerasta u Filozofski fakultet i djelovat će u okviru zeničkog Univerziteta.